Päijät-Sote: Selviämishoidossa päihtynyt selviää turvallisesti valvotuissa olosuhteissa ja saa kannustusta jatkohoitoon

Selviämishoitotoiminta aloitetaan 28. maaliskuuta Päijät-Hämeen keskussairaalassa. Hoito järjestetään osana Akuutti24:n päivystysosastoa ja kattaa kymmenen potilaspaikkaa.

Päihtyneille potilaille, joita ei ole turvallista lähettää kotiin, taataan turvallinen selviäminen valvotuissa olosuhteissa, ja heitä motivoidaan jatkohoitoon. Potilas voi siirtyä osastolta kotiin, jatkaa hoitoa avosairaanhoidon mielenterveys- ja päihdepalveluissa tai tarvittaessa hänelle voidaan kirjoittaa lähete vieroitushoitoyksikköön. Tavallinen hoitoaika selviämishoidossa on 1–3 vuorokautta.

Potilas tulee selviämishoitoon terveydenhuollon ammattilaisen arvion perusteella sote-keskusten, päihdepäivystyksen tai Akuutti24:n päivystyksen kautta. Myös poliisi ja ensihoito voivat tuoda potilaan hoitoon. Osasto on auki viikon jokaisena päivänä vuorokauden ympäri.

Osastolla työskentelee kolmessa vuorossa lähihoitajan ja sairaanhoitajan muodostama työpari, ja lisäksi virka-aikana sosiaalihuollon päihdetyöntekijä. Hoidon aikana potilaan kanssa keskustellaan, hänen kokonaistilanteensa kartoitetaan sekä tarjotaan tilanteeseen sopivaa jatkohoitomahdollisuutta.

Vastaavanlaisesta toiminnasta on hyviä kokemuksia muista Suomen keskussairaaloista.

Lisätietoja:
tulosaluejohtaja Liisa Nordlund, p. 044 719 5994


Kutsu medialle: selviämishoitoyksikön avointen ovien päivä

Tervetuloa tutustumaan Päijät-Hämeen keskussairaalan uuteen selviämishoitoyksikköön perjantaina 25.3.2022 klo 9–15.

Selviämishoitoyksikkö sijaitsee Akuutti 24 -päivystyksen alapuolella, sektorilla K. Kulku osastolle tapahtuu sairaalarakennuksen parkkihallin puoleisesta päädystä. Keskussairaalan sisältä tullessa K2-kerroksessa ja kulku äidinmaitokeskuksen ovesta.

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
osastonhoitaja Taru Pulkkinen p. 044 4828248, [email protected]

Päijät-Sote kokoaa hyvinvointialueen järjestämät erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut yhden nimen alle. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.