Päijät-Sote saa 380 000 valtion tutkimusrahoitusta

Ambulanssi Akuutti24:n edessä

Päijät-Soten tutkijoille on myönnetty 380 000 euroa yliopistotasoista terveyden tutkimusrahoitusta. Summan myönsi HUSin erityisvastuualueen tutkimustoimikunta sosiaali- ja terveysministeriön osoittamasta rahoituksesta.

Merkittävimmän tukisumman Päijät-Sotessa sai ”Kokoverivalmiste ensihoidossa” -tutkimushanke, jolle myönnettiin 90 000 euron rahoitus. Hanke tuottaa uutta tietoa kokoverivalmisteen käytöstä ensihoidossa.

– Kansainvälisten tutkimusten mukaan kokoverivalmisteen käyttäminen traumapotilaiden alkuvaiheen elvytykseen vähentää erityisesti varhaiseen verenvuotosokkiin menehtymistä. On todennäköistä, että menetelmä lisää potilaiden selviytymisen todennäköisyyttä myös pitkien kuljetusmatkojen Suomessa, kertoo tutkimushankkeen isä, ylilääkäri Timo Jama.

Muita rahoitusta saaneita tutkimushankkeita ovat muun muassa dosentti Jyrki Kössin ”Tähystysmenetelmä päivystyksellisissä paksunsuolen typistysleikkauksissa” -tutkimus, professori Jukka Hintikan ”Kroonista väsymysoireyhtymää sairastavien terveyspsykologinen ryhmäkuntoutus” -tutkimus sekä Perttu Lahtisen ”Ulosteensiirto eri sairauksien hoidossa” -tutkimus.