Päijät-Sote: Palveluiden saatavuus säilynyt hyvänä koronapandemiasta ja henkilöstövajeesta huolimatta

Päijät-Sote: Palveluiden saatavuus säilynyt hyvänä koronapandemiasta ja henkilöstövajeesta huolimatta

Päijät-Soten palveluiden saatavuus on säilynyt hyvällä tasolla, vaikka toimintaa ovat tänä ja viime vuonna rasittaneet suuresti niin koronapandemia kuin pula sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisistakin. Tilannetta ei helpota palvelutarpeen kasvu, jonka taustalla ovat alueen väestön ikääntyminen ja muuta maata vakavammat sosiaaliset ja taloudelliset ongelmat.

– Joissakin palveluissa hoitoon pääsyssä on ollut valitettavaa viivettä, ja asian ratkaisemiseksi tehdään koko ajan töitä. Mutta kun tarkastellaan koko sote-palveluita kokonaisuutena, olemme pystyneet järjestämään väestön lakisääteiset ja kiireelliset palvelut suhteellisen hyvin, vaikka toimintaympäristö on ollut näinkin vaikea, kiteyttää yhtymän hallituksen puheenjohtaja Sari Niinistö.

Yhtymän hallitus käsitteli kuluvan vuoden toimintaa ja taloutta sekä palveluiden saatavuutta kokouksessaan tiistaina.

Niinistö muistuttaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon rekrytointivaikeudet eivät koske vain Päijät-Sotea, vaan ammattilaisista on pulaa kaikkialla maassa. Korona kärjisti työntekijävajetta, koska henkilöstöä sitoutui testauksiin, koronapotilaiden hoitoon ja rokottamiseen samaan aikaan kun pandemia ja siihen liittyvät karanteenit aiheuttivat henkilöstössä tavallista enemmän sairauspoissaoloja.

Päijät-Sotessa on käynnistetty henkilöstön riittävyyden varmistamiseksi laaja joukko toimenpiteitä, joista osa vaikuttaa lyhyen ja osa vasta pidemmän ajan kuluessa.

– Yhtymässä on käynnistetty rekrytointiyhteistyötä yritysten ja oppilaitosten kanssa, lisätty oppisopimuskoulutusta ja myös nykyisten työntekijöiden viihtyvyyteen panostetaan toteuttamalla henkilöstöstrategiassa sovittuja, työhyvinvointia tukevia toimenpiteitä, kertoo toimitusjohtaja Timo Louna.

Terveys- ja sairaanhoitopalveluissa pitkään erikoissairaanhoitoa odottaneita potilaita on eniten kirurgialla, ja leikkausjonoja on pyritty lyhentämään tehostamalla päiväaikaista toimintaa, oman henkilöstön lisätöillä sekä ostopalveluin. Sote-keskuksissa hoitoon on päässyt tavoiteajassa lukuun ottamatta hammashoitoa, jonne odotusajat ovat olleet hiukan pidempiä.

Ikääntyneiden palveluissa on käytetty ostopalveluja ja vuokratyövoimaa palveluasumisen ja kotihoidon henkilöstövajetta paikkaamaan. Lisäksi oman henkilöstön työvuorojoustoilla on varmistettu palveluiden saatavuutta. Tällä hetkellä esimerkiksi tehostettuun palveluasumiseen pääsee Päijät-Soten alueella verrattain nopeasti. Kuntoutuspalvelut ovat palaamassa normaaliin, kun koronatyöhön siirtyneitä työntekijöitä palaa omiin tehtäviinsä.

Perhe- ja sosiaalipalveluissa palveluihin pääsyssä on etenkin viivettä lastensuojelussa ja psykiatrian terapiapalveluissa. Alueella tehdään valtakunnallisesti vertaillen paljon lastensuojeluilmoituksia, ja perheiden ongelmat ovat yhä monimutkaisempia. Korona on vaikeuttanut suuresti toimintaa esimerkiksi vammaispalveluissa, kun päiväaikaista toimintaa on jouduttu vähentämään ympärivuorokautisten asumispalveluiden turvaamiseksi. Työikäisille ei ole pystytty kokoontumisrajoitusten takia järjestämään riittävää määrää kuntouttavaa työtoimintaa.

Päijät-Soten kaikkiin palveluihin ei ole saatu rekrytoitua riittävää määrää kesäsijaisia, minkä vuoksi joitakin palveluita joudutaan lomakaudella supistamaan. Yhtymä tiedottaa kesäajan muutoksista erikseen ensi viikolla. Toisaalta otettaan hellittävä koronapandemia mahdollistaa osassa palveluita paluun normaalitoimintaan.

Talouden nollatulosta tavoitellaan epävarmuuden keskellä

Yhtymän talouden ennustamiseen liittyy tällä hetkellä paljon epävarmuuksia. Inflaatiovauhti on kiihtynyt, eikä sote-alan palkkaratkaisusta tai palkkojen harmonisoinnin aikataulusta ole varmaa tietoa. Valtio ei ole myöskään vielä julkistanut laskentaperusteita siitä, missä määrin se osallistuu koronasta aiheutuvien suorien ja välillisten kustannusten korvaamiseen.

– Tilikauden tulos tulee arviomme mukaan olemaan tavoitteen mukainen, jos avustuksia saadaan samalla tavalla kuin vuonna 2021. Niiltä osin kuin meidän on itse mahdollista vaikuttaa tuottoihin ja kuluihin, tavoitteena on talouden toteutuminen talousarvion raamien mukaisesti, Louna toteaa.

Tutustu hallituksen kokouksen esitylistaan.

Lisätietoja:
hallituksen puheenjohtaja Sari Niinistö, p. 050 444 3700
toimitusjohtaja Timo Louna, p. p. 044 719 5505

Päijät-Sote kokoaa hyvinvointiyhtymän järjestämät erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut yhden nimen alle. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

Sähköposti lähetettiin henkilölle [email protected]

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Keskussairaalankatu 7, Lahti, Päijät-Häme 15850, Suomi

Peruuta tilaus