Päijät-Sote: Marketta Koskinen on valittu Päijät-Hämeen Vuoden 2022 sairaanhoitajaksi

Osastonhoitaja Marketta Koskinen on saanut Päijät-Hämeen Vuoden 2022 sairaanhoitaja -tunnustuksen.

Päijät-Hämeen sairaanhoitajat ry:n hallituksen myöntämä tunnustus on jaettu vuosittain alueyhdistykseen kuuluvalle sairaanhoitajalle, jolla on rohkeutta toimia ammatillisesti ja eettisesti, joka on ylpeä ammatistaan ja toimii potilaan parhaaksi yhteistyössä työtovereidensa kanssa. Lisäksi tunnustuksen saavalla sairaanhoitajalla on innostusta kehittää sekä omaa ammatillista osaamistaan että työyhteisön osaamista.

Sairaanhoitaja sydämen asialla

Päijät-Hämeen keskussairaalan keuhkosairauksien osastolla työskentelevällä Marketta Koskisella on pitkä ura keuhkosairauspotilaiden hoidossa. Hänelle hoitotyö on sydämen asia.

Marketta puhuu kannustavasti muista työyhteisön jäsenistä ja on ylpeä heidän osaamisestaan. Hän on vaativa, mutta samalla kannustava ja tukea antava esihenkilö.

Potilasturvallisuuskoordinaattori Seija Suokkaan mielestä Marketalla on kehittävät, toimintaa eteenpäin vievät ajatukset. Marketasta kerrotaan myös, että hän on hyvä yhteistyökumppani ja ystävä monille työpaikallaan.

Marketta on ylpeä ammatistaan, mikä näkyy hänen olemuksessaan ja hymyssään. Hän on kehittänyt uutterasti hoitotyötä osastollaan.

Marketta pitää huolta omasta osaamisestaan ja itsensä kehittämisestä. Hän kantaa vastuun myös osastonhoitajan- ja ylihoitajan tehtävissä.

Marketta Koskinen on ollut aktiivisesti mukana Päijät-Hämeen sairaanhoitajien tapahtumissa ja koulutuksissa sekä ottanut toimintaan mukaan kollegoitaan.

Alueellinen, sairaanhoitajien työn merkitystä näkyväksi tekevä yhdistys

Päijät-Hämeen sairaanhoitajat ry on valtakunnallisen Suomen Sairaanhoitajat ry:n alueellinen yhdistys, joka osaltaan tekee sairaanhoitajien työn merkitystä näkyväksi.

Päijät-Hämeen sairaanhoitajat tarjoaa jäsenilleen ammatillisia työkaluja kehittämiseen, täydennyskoulutusta, hyvinvointitapahtumia ja tunnustuksia.

Sairaanhoitajat ovat suurin terveydenhuollossa työskentelevä ammattiryhmä. On tärkeää pitää huolta siitä, että ala kehittyy oikeaan suuntaan ja työn arvostus näkyy niin, ettei alan veto- ja pitovoimaa menetetä.