Päijät-Sote: Maksuttoman ehkäisyn kokeilun aloitus siirtyy kuukaudella

Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokeilun alku Päijät-Hämeessä siirtyy maanantaille 6.6.2022. Kokeilun oli tarkoitus alkaa jo toukokuussa. Kokeilussa on mukana laaja verkosto eri toimijoita ja yhteiset käytännöt vaativat vielä hiomista. Kokeilun aloitusta päädyttiin siirtämään, jotta palvelusta saataisiin mahdollisimman toimiva ja yhdenmukainen heti alkuvaiheessa. 

Kokeilun ensimmäisen vaiheen tavoitteena on saada maksuttomien ehkäisyvalmisteiden jakelun käytännöt toimiviksi ja tasapuolisiksi kaikille Päijät-Hämeen nuorille. Ehkäisyvalmisteiden valinta ja muu ehkäisyneuvonta hoidetaan entiseen tapaan osana nykyisiä ehkäisypalveluita sote-keskuksissa, neuvoloissa ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa. 

Maksuttoman raskaudenehkäisyn kokeilu on yksi Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen täydennysrahoituksella Päijät-Hämeessä alkavista piloteista. Sen tavoitteena on parantaa nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä, vähentää ei-toivottuja raskauksia ja raskaudenkeskeytyksiä ja tätä kautta edistää nuorten hyvinvointia ja terveyttä ja vähentää inhimillistä kärsimystä. 

Lisätietoja 
Perhe- ja sosiaalipalveluiden toimialajohtaja Mika Forsberg [email protected], 0447195630 

Päijät-Sote kokoaa hyvinvointialueen järjestämät erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut yhden nimen alle. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.