Päijät-Sote lahjoittaa Ukrainaan kahden leikkaussalin laitteet

Päijät-Sote on lähettänyt Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan käytöstä poistettuja, mutta yhä toimivia leikkaussalin laitteita ja tarvikkeita. Laitteet jäivät tarpeettomiksi Päijät-Hämeen keskussairaalan vanhalta keskusleikkausosastolta, kun uusi leikkausosasto otettiin käyttöön lokakuussa. Avustus kattaa kahden leikkaussalin varustuksen. Lahjoitettujen laitteiden toimivuus on varmistettu ennen lähetystä.

Päijät-Hämeen keskussairaalan uudelle leikkausosastolle siirrettiin vanhan leikkausosaston laitteista kaikki ne, jotka ovat uudella leikkausosastolla hyödynnettävissä. Osa laitteista jäi kuitenkin tarpeettomiksi esimerkiksi niiden tietoteknisen yhteensopimattomuuden, tilojen korkeuserojen ja laitteiden elinkaareen vuoksi. Laitteita kierrätettiin myös muille sairaalan poliklinikoille ja osastoille tai niitä varastoitiin varalaitteiksi ja varaosiksi. Joitakin laitteita myytiin varaosiksi muille sairaanhoitopiireille.

Ukrainan avustaminen on suurin humanitaarinen yhteisponnistus Euroopassa yli 20 vuoteen. Käytävä sota on synnyttänyt valtavan humanitaarisen avuntarpeen.

Suomi tukee Ukrainaa valtiollisesti ja erilaisten yhteistyöverkostojen avulla. Sisäministeriö koordinoi lahjoituskeräyksiä Suomessa, ja lahjoitetut tavarat ja tarvikkeet toimitetaan avun tarvitsijoille Euroopan Unionin pelastuspalvelumekanismin kautta yhteistyössä Ukrainan vastuuviranomaisten kanssa (Ministry of Health of Ukraine).

Päijät-Soten avustus koettiin erittäin merkittäväksi sisäministeriön ja Ukrainan vastaanottavan tahon välisissä keskusteluissa. Posti lahjoitti laitteiston kuljetuksen, ja Huoltovarmuuskeskus toimi lähetyksen koordinoijana.