Päijät-Sote: Hoitoalan työriitaa ei saatu ratkaistua

Hoitajien ammattijärjestöt Tehy ja Super ilmoittivat keskiviikkona hylänneensä kunta-alan sovittelulautakunnan sovintoehdotuksen. Työnantajaa edustava KT olisi hyväksynyt ehdotuksen. 

Tehy ja Super tiedottivat keskiviikkona, että aiemmin ilmoitettuja joukkoirtisanoutumisia ei toteuteta kesällä, jotta jäsenistöllä säilyy mahdollisuus pitää vuosilomansa ja opiskelijoiden sovitut harjoittelut toteutuvat. Järjestöjen mukaan joukkoirtisanoutumiset toteutetaan aikaisintaan, kun kuntasektorin muut työehtosopimukset on sovittu ja viimeistään hyvinvointialueille siirtyvää sote-henkilöstöä koskevan liikkeenluovutuksen jälkeen, ellei sitä ennen saavuteta sovintoratkaisua. 

Järjestöjen aiemmin ilmoittama ylityö- ja vuoronvaihtokielto on edelleen voimassa Päijät-Soten alueella. 

Hyvinvointialue noudattaa toiminnassaan helmikuussa päättynyttä kunnallista virka- ja työehtosopimusta, kunnes uudet valtakunnalliset virka- ja työehtosopimukset on solmittu. Paikalliset sopimukset ovat edelleen voimassa. 

Lisätietoja: 

vs. henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen, p. 044 440 3429 

Päijät-Sote kokoaa hyvinvointialueen järjestämät erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut yhden nimen alle. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.