Päijät-Sote: Henkilöstövaje kuormittaa hyvinvointialueen palveluja ja vaikuttaa toimintaan

Päijät-Sote: Henkilöstövaje kuormittaa hyvinvointialueen palveluja ja vaikuttaa toimintaan

Päijät-Soten palveluissa on henkilöstövajauksesta johtuvaa kuormitusta, joka vaikuttaa hyvinvointialueen palvelutuotantoon ja etenkin kotiinvietävien palvelujen toimintaan. Hoito- ja hoiva-alalla on painittu jo pitkään työvoimapulan kanssa, mitä pitkään jatkunut koronatilanne on vaikeuttanut entisestään. 

Hyvinvointialueen pyrkii helpottamaan tilannetta rekrytoimalla lisää henkilökuntaa, mutta pula sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista on suomalaisen yhteiskunnan suurimpia haasteita. Tilanne tulee kaiken aikaa yhä haasteellisemmaksi, koska väestön ikääntyessä nopeasti tulee yhä lisää uusia asiakkaita palvelujen piiriin. Lisäksi ammattitaitoisten työntekijöiden puute valtakunnallisesti, kuntasektorin neuvottelutilanne ja 1.3. alkanut ylityö- ja vuoronvaihtokielto vaikeuttavat entisestään henkilöstön saatavuutta.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työtä tehdään normaa­listi ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, mutta kiellon aikana järjestäytyneet työntekijät eivät sovi työnantajan kanssa ylitöiden tekemisestä eivätkä työvuorojen vaihtamisesta.

Päijät-Sote suhtautuu vakavasti asiakkaidensa ja potilaidensa hoidon ja huolenpidon turvaamiseen ja tekee kaikkensa, jotta heidän tarpeenmukaiset peruspalvelunsa saadaan järjestettyä.  

Lisätietoja:
Henkilöstöpäällikkö: Pirjo Manninen, p. 044 440 3429

Päijät-Sote kokoaa hyvinvointialueen järjestämät erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut yhden nimen alle. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

www.paijat-sote.fi

Sähköposti lähetettiin henkilölle [email protected]

Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Keskussairaalankatu 7, Lahti, Päijät-Häme 15850, Suomi

Peruuta tilaus