Päijät-Sote: Henkilöstön hyvinvointia edistävä Palautumisen teemaviikko sai valtakunnallisen Kuntatyö2030-palkinnon

Päijät-Soten henkilöstön hyvinvointia edistävä Palautumisen teemaviikko palkittiin tänään tuloksellisena kehittämistekona valtakunnallisessa Kuntatyö2030-gaalassa. Palautumisen teemaviikko on yksi Päijät-Soten keinoista tukea henkilöstön työssä jaksamista, työkykyä ja työturvallisuutta. Kuntatyön kehittämisestä palkittiin työpaikkoja eri puolilta Suomea.

Koko Päijät-Soten henkilöstölle suunnattu Palautumisen teemaviikko järjestettiin ensimmäisen kerran toukokuussa. Viikon tavoitteena oli tarjota henkilöstölle tiedollista ja kokemuksellista oppimista palautumisesta. Henkilöstöä muistuteltiin ja motivoitiin palautumiseen arjessa hyödyntäen viestintäkanavia ja tarjoten helposti käyttöön otettavia keinoja.

Palautumisen teemaviikko syntyi työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden johtamisen yksikön asiantuntijoiden yhteistyönä.
– Olimme tunnistaneet oman työmme kautta henkilöstön kuormittuneen tilanteen. Perustyömme työyhteisöjen kanssa liittyy vahvasti palautumisen edistämiseen. Päätehtävämme on vahvistaa esimiesten ja työyhteisöjen kykyä tunnistaa, poistaa tai vähentää työstä aiheutuvia fyysisiä ja henkisiä kuormitustekijöitä, kertovat projektipäällikkö Minna Aho ja ergonomiavalmentaja Sirpa Silventoinen.

Jatkossa Palautumisen teemaviikkoja järjestetään säännöllisesti kahdesti vuodessa keväisin ja syksyisin. Kun aihetta nostetaan säännöllisesti esille, henkilöstö alkaa yhä enemmän kiinnittää huomiota palautumisen merkitykseen työpäivän aikana ja vapaa-ajalla.

Palautumisen teemaviikolla nostettiin esille monimuotoisen päijäthämäläisen luonnon merkitystä osana palautumista työssä ja vapaa-ajalla. Luonnossa liikkuminen vähentää stressiä ja ihmisen hermoston on todettu rauhoittuvan metsässä samoillessa.

Kuvaus Päijät-Soten kehittämistyöstä Kuntatyö2030-hankkeen sivuilla.

Lisätietoja:
työhyvinvointipäällikkö Marita Simola, 044 440 6688
ergonomiavalmentaja Sirpa Silventoinen, 044 416 3069