Päijät-Sote: Henkilöstöjärjestöjen ylityö- ja vuoronvaihtokielto kuormittaa hyvinvointialueen palveluja ja heijastuu toimintaan

Päijät-Sote: Henkilöstöjärjestöjen ylityö- ja vuoronvaihtokielto kuormittaa hyvinvointialueen palveluja ja heijastuu toimintaan 

Kunta-alan henkilöstöjärjestöjen ylityö- ja vuoronvaihtokielto vaikuttaa Päijät-Soten palvelujen järjestämiseen. Kiireettömiä hoitoja ja leikkauksia joudutaan osin siirtämään myöhemmäksi. Lisäksi koronapandemian aikana syntyneen hoitovelan purku on odotuksia hitaampaa. Vaikeuksia on niin ikään asumispalvelujen ja kotiin vietävien palvelujen järjestämisessä. 

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työtä tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti. Kiellon aikana järjestäytyneet työntekijät eivät sovi työnantajan kanssa ylitöiden tekemisestä eivätkä työvuorojen vaihtamisesta.  

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu viranhaltijat sekä työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. 

Päijät-Sote on varautunut ylityö- ja vuoronvaihtokieltoon ja suhtautuu vakavasti asiakkaidensa ja potilaidensa hoidon ja huolenpidon turvaamiseen. 

Lisätietoja: 
henkilöstöpäällikkö Pirjo Manninen, p. 044 440 3429 

Päijät-Sote kokoaa hyvinvointialueen järjestämät erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut yhden nimen alle. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.

www.paijat-sote.fi

Sähköposti lähetettiin henkilölle [email protected]

Päijät-Hämeen hyvinvointialue, Keskussairaalankatu 7, Lahti, Päijät-Häme 15850, Suomi

Peruuta tilaus