Päijät-Sote: Hallinto-oikeuden mukaan hyvinvointiyhtymän päätös sote-keskuspalveluiden hankinnasta on lainmukainen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt valituksen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yhtymäkokouksen päätöksestä perustaa yhteisyritys Mehiläisen kanssa.

Yhteisyritys Harjun terveys Oy on tuottanut sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita Lahden, Kärkölän ja Iitin asukkaille vuoden 2021 alusta alkaen.

Hallinto-oikeuden mukaan yhtymäkokouksen päätös sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistavasta ei ole lainvastainen. Hallinto-oikeus katsoo, että yhtymä on järjestelyissä varmistanut, että sillä säilyy riittävästi omaa palvelutuotantoa, joka muodostaa jatkossakin toiminnan ytimen. Hyvinvointiyhtymä on myös varmistanut laissa sille säädettyjen vastuiden turvaamisen ja palvelutoiminnan jatkumisen häiriötilanteissa.

Hyvinvointiyhtymän perussopimuksen mukaan se voi hankkia palveluita muita palveluntuottajilta sekä olla osakkaana kuntayhtymän tehtäviä toteuttavassa yhteisössä.

Hallinto-oikeus päätti jättää kokonaan tutkimatta valituksen hyvinvointiyhtymän hallituksen asian valmistelua koskevasta päätöksestä.

Tutkimatta päätettiin jättää myös yhtymäkokouksen päätös siltä osin, kuin se koski palveluiden hankintaa, sillä se kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan.