Päijät-Sote: Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin lisääntyi toisena koronavuonna

Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin lisääntyi hyvinvointialueessa viime vuonna. Sairaala-alkuisten infektioiden määrä laski. Vaaratapahtumissa painopiste siirtyi toivotusti läheltä piti -tilanteisiin varsinaisten potilaille sattuneiden vaaratapahtumien vähetessä. Tiedot ovat viime vuoden laatu-, asiakas- ja potilasturvallisuusraportista. 

Asiakaspalautteiden perusteella palveluun pääsy, kohtelu, palvelukokemus ja tieto jatkosuunnitelmasta olivat joko samalla tai paremmalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Asiakkaista 74 prosenttia antoi arvosanaksi kiitettävän, kun edellisvuonna vastaava luku oli 71 prosenttia. Saamaansa palvelua kertoi voivansa suositella 86 prosenttia kaikista kysymykseen vastanneista. 

Huolestuttavana piirteenä voidaan pitää havaintoa, että käsihuuhdekulutus laski pandemiaa edeltäneellä tasolle. Sairaala-alkuisten infektioiden määrä kuitenkin laski. Painehaavojen määrä kasvoi. Painehaavojen hoito ja korjaavat toimenpiteet aiheuttavat merkittäviä kustannuksia, jonka vuoksi ehkäisyyn tulisi edelleen panostaa. Pandemia aiheutti hoitojonojen kasvua.  

Viime vuonna toteutettu potilasturvallisuuskulttuurikysely osoitti, että hyvinvointialueen henkilöstö on turvallisuusmotivoitunutta. Vastausten perusteella henkilökohtainen vastuuntunne ja valppaus koettiin huomattavan korkeiksi, mikä on hyvinvointialueelle merkittävä voimavara. 

– Poikkeustilanteen luoma kiire, henkilöstövaje ja henkilöstösiirrot asettivat henkilöstön uusien haasteiden eteen jo toisena vuonna peräkkäin. Vastuullinen asenne ja turvallisuusmotivoituneisuus kuitenkin edesauttoivat haasteista selviytymistä, kiittelee laatu- ja potilasturvallisuusylilääkäri Maria Virkki.  

Lisätietoja: 
johtajaylilääkäri, toimialajohtaja Tuomo Nieminen, p. 050 910 5150 

Päijät-Sote kokoaa hyvinvointialueen järjestämät erikoissairaanhoidon, sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut yhden nimen alle. Edistämme alueemme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä ihmisestä välittäen, yhdessä tehden ja rohkeasti uudistuen.