Päijät-Hämeen hyvinvointialueen toimistotiloja uudistetaan

Hyvinvointialueen laaja palvelutuotanto ja erilaisten palveluiden tuottaminen edellyttävät erilaisia toimitiloja ja toimitilajärjestelyjä. Toimitilojen keskittäminen ja työn teon uudet mallit terävöittävät tilatehokkuutta sekä sitä kautta vähentävät vuokratilojen osalta kustannuksia. Työympäristön kehittämisellä edistetään henkilöstön työhyvinvointia ja tuetaan työn tekemisen tapojen uudistamista.

Hyvinvointialue on tehnyt sopimuksen 3.3.2021 Luhta Oy:n kanssa Linjakadun toimistorakennuksen vuokraamisesta. Luhta Oy uudistaa toimistorakennuksen moderniksi työn tekoa sujuvoittavaksi ja työhyvinvointia edistäväksi työympäristöksi. Linjakadun tilat ovat muuttovalmiina tämänhetkisen aikataulun mukaan elo-syyskuussa 2021.

Keskussairaalan kampusalueella sijaitsevan Parkkitalon osalta tehdään myös suunnitelmat toimitilojen uudistamisesta paremmin toimintaa palvelevaksi.  Suunnitelmiin kuuluu muun muassa kokouskeskuksen rakentaminen yhteen kerrokseen. Parkkitalon muutostyö alkaa tämänhetkisen arvion mukaan kesäkuussa 2021.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen henkilökuntaa osallistetaan uudistuksen suunnitteluun muun muassa kyselyjen ja ryhmähaastattelujen muodossa, jotta uudet työntekemisen tavat ja työn erityistarpeet tulevat huomioiduiksi mahdollisimman hyvin tilasuunnittelussa.

Tavoitteena on, että uudenlaiset työtilat tarjoavat tiimeille sopivasti myös kokoontumistilaa ja mahdollistavat työnteon kannalta moniammatillisen vuorovaikutteisuuden.