Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kesätyöhaku käynnistyy maaliskuussa

Yhtymä haluaa maakunnan suurimpana työnantajana osallistaa nuoria tarjoamalla heille kesätöitä. Tavoitteena on myös ehkäistä mahdollista yksinäisyyttä ja syrjäytymistä näin poikkeusoloissa sekä lisätä nuorten kiinnostusta hoitotyötä kohtaan. Hoitoalalla on suuri työvoimantarve tulevaisuudessa ja kesätyö onkin yksi ennakoivan rekrytointityön muoto.

Kesätyöpaikat tulevat hakuun Kuntarekry.fi -palvelussa maanantaina 1.3. ja hakuaika päättyy sunnuntaina 21.3. Valinnoista ilmoitetaan kaikille kesätöitä hakeneille 15.4. mennessä. Kesätyön kesto on kuukauden ja palkka siitä on 1 000 euroa. Työjaksot sijoittuvat touko–syyskuulle.

Tehtäviä on tarjolla eri puolilla yhtymää ja ne sisältävät hyvin moninaisia avustavia tehtäviä, kuten muun muassa toimistotehtäviä, arkistotehtäviä, kuljetustehtäviä sekä asiakkaiden ulkoiluttamista.

Koronaepidemia saattaa tuoda vielä muutoksia yhtymän mahdollisuuksiin tarjota kesätyöpaikkoja.