OTM, VTM Sari Lahti hyvinvointiyhtymän hallintojohtajaksi

Sari LahtiLahtea pidettiin haastattelujen, työkokemuksen, soveltuvuusarvioinnin ja kokonaisarviotulosten perusteella ansioituneimpana hallintojohtajan virkaan, jota haki yhteensä seitsemän henkilöä.

Sari Lahden syvä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuntemus, ymmärrys alueen väestön palvelutarpeista ja julkisten palvelujen tuotannosta sekä kuntayhteistyöstä antavat hänelle vahvan valmiuden johtaa ja kehittää kuntayhtymän hallintoa.

Aiemmissa tehtävissään Lahti on toiminut Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallintopäällikkönä 2020–2022 sekä lapsiperhepalvelujen tulosaluejohtajana 2017–2020. Tätä ennen hän työskenteli muun muassa Peruspalvelukeskus Oivan vs. hyvinvointijohtajana ja lastensuojelupäällikkönä.

Sari Lahti aloittaa hallintojohtajan virassa 1.3.2022 alkaen. Hyvinvointiyhtymän pitkäaikainen hallintojohtaja Veli Penttilä siirtyy hyvin ansaitulle eläkkeelle toukokuun alussa, mutta jää vuosilomalle 1.3. lähtien.