Olga Veijalainen väittelee papilloomavirustestien käytön hyödyistä kohdunkaulan syövän seulonnassa

Olga Veijalainen, kuva: Marjo Soini

Suomessa kohdunkaulan syöpä oli naisten kolmanneksi yleisin syöpä ennen seulontojen aloittamista. Mikroskoopin avulla tehtävän solumuutosten seulonnan (Papa-koe) ansiosta se on nykyään vasta naisten 18:nneksi yleisin syöpä.

Kohdunkaulan syöpä on tavallisimmin papilloomaviruksen (HPV) aiheuttama. Noin 80–90 % suomalaisista saa jossakin elämänsä vaiheessa HPV-tartunnan. Osa pysyväksi jäävistä tulehduksista kehittyy syövän esiasteeksi, ja esiasteista pieni osa muuttuu syöväksi. Lähes kaikissa kohdun kaulaosan syöpätapauksissa tavataan korkean riskin HPV-tyyppejä.

Monissa maissa kohdunkaulan syövän esiintyvyys ja kuolleisuus ovat vakiintuneet viime vuosina tai alkaneet nousta uudelleen. Siksi on kehittävä Papa-kokeen lisäksi uusia seulontamenetelmiä.

Veijalaisen väitöskirjan keskeinen tavoite oli selvittää tätä syöpää aiheuttavan viruksen (HPV) seulonnan toteuttavuutta ja löydöksiä Tampereen kaupungin organisoidun väestöpohjaisen kohdunkaulan syövän seulontaohjelman puitteissa.

Väitöskirjan mukaan HPV-seulonta on selvästi Papa-seulontaa herkempi havaitsemaan kohdunkaulan syövän esiasteet. Se havaitsee erityisesti ne suuren riskin virustyypit, jotka aiheuttavat kohdunkaulan syöpää. Suomessa ollaankin valtakunnallisesti siirtymässä HPV-pohjaiseen seulontaan.

Lääketieteen lisensiaatti Olga Veijalaisen lääketieteellisen alaan kuuluva väitöskirja Real-life Experience with the Use of HPV Tests in Cervical Cancer Screening and in Triage of Equivocal Cytological Results -väitöskirjan vastaväittäjänä toimii dosentti Maija Jakobsson Helsingin yliopistosta. Kustoksena on professori emerita Johanna Mäenpää.
Väitöstilaisuutta voi seurata etäyhteydellä.