Nastolan sosiaali- ja terveyskeskuksen väistötilojen rakentaminen alkaa

Väistötiloihin siirtyy kaikki nykyisen Nastolan sote-keskuksen toiminta. Muutto uusiin tiloihin tapahtunee marras-joulukuun 2021 aikana. Toiminta nykyisessä sote-keskuksessa jatkuu rakennustyönajan ja rakennustyön aiheuttamat mahdolliset haitat toiminnalle pyritään minimoimaan.

Tuleva rakennus sijoittuu nykyisen sote-keskuksen välittömään läheisyyteen, nykyisen pysäköintialueen paikalle. Väistötilojen kerrosala tulee olemaan noin 2800 m2 ja tilat tulevat kahteen kerrokseen. Kohteen rakennustyöt aloitetaan maanrakennustöillä, mutta tätä ennen rakennusalue tullaan aitaamaan ja muutenkin eristämään niin, että rakennusalueen ulkopuolella liikkuminen on turvallista.

Maanrakennustöiden jälkeen aloitetaan perustustyö ja heti tämän jälkeen alkaa varsinainen moduuliasennus. Tämä aiheuttaa hetkellisesti lisäliikennettä alueen tieverkostossa. Moduuleita kuljetetaan raskaalla ajoneuvokalustolla. Moduuliasennus kestää noin kaksi työviikkoa. Näiden työvaiheiden jälkeen rakennustyöt sijoittuvat pääosin tulevan väistötilan sisäpuolelle. Rakennustyö ei aiheuta ympäristölle merkittäviä meluhaittoja. Aidatulla rakennusalueella liikkuminen ilman lupaa on ehdottomasti kielletty.

Koska uusi rakennus sijoittuu nykyisen pysäköintialueen paikalle, joudutaan alueella tekemään jo rakennusvaiheen aikana muutoksia liikenne- ja pysäköintijärjestelyihin. Asiakaspysäköinti ohjataan heti rakennustöiden alettua nykyisin lähinnä henkilökunnan käytössä olleille pysäköintipaikoille sote-keskusrakennuksen alapuolella (sote-keskuksen ja Timontalon välinen alue).