Musiikkiterapiaa halutaan hyödyntää lastenosastolla

Musiikkiterapeutit Tiinapriitta Savela ja Marjo Nyberg lastenosaston päiväsalissa syksyllä 2019.

Päijät-Hämeen keskussairaalan lastenosasto 12:lla viritellään koronatauon jälkeen uutta musiikkiterapiahanketta. Musiikkiterapeutit Marjo Nyberg ja Tiinapriitta Savela ovat saaneet Suomen kulttuurirahaston Päijät-Hämeen rahastosta apurahaa, jonka he käyttävät uuden aineiston luomiseen lastenosaston tarpeisiin. Suunnitelmissa on käynnistää lähiterapia ensi keväänä.

Musiikkiterapiaa on aiemmin keskussairaalan lastenosastolla päästy hyödyntämään syksyllä 2019, jolloin terapeutit vierailivat osastolla alkuun kerran viikossa hankerahoituksella ja myöhemmin pari kertaa viikossa lahjoitusvaroilla.

– Kokemukset terapiasta olivat hyviä. Terapeutit olivat ammattitaitoisia ja huomioivat eri ikäryhmät toiminnassa. He vierailivat lapsen tai nuoren huoneessa perheen luvalla. Lisäksi päiväsalissamme järjestettiin yhteinen musiikkihetki, johon pääsivät mukaan kaikki halukkaat. Myös henkilöstö koki musiikin positiiviseksi, kertoo lastenosaston askartelunohjaaja Anna-Maria Nieminen.

Musiikkiterapia edistää hyvinvointia

Niin kansainvälisissä kuin Suomessa tehdyissä tutkimuksissa on todettu musiikilla olevan moninaisia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Musiikilla voidaan lievittää kipua, stressiä ja masennuksen tunteita akuutissa ja kroonisessa kivussa. Musiikki myös rauhoittaa mieltä ja kehoa tasapainottaen autonomisen hermoston toimintaa. Lisäksi musiikki mahdollistaa omien tunteiden turvallisen kohtaamisen. Jo pelkkä musiikin kuunteleminen aktivoi useita syviä aivoalueita.

Musiikkiterapiaan osallistuminen ei vaadi osallistujilta musiikillisia taitoja. Lapset voivat osallistua musiikkituokioihin yhdessä vanhempien kanssa. Osallistua voi kuuntelemalla tai soittamalla. Edellisessä hankkeessa myös vanhemmat kokivat musiikin lohduttavan ja tuovan iloa niin lasta kuin itseä jännittävissä tilanteissa.

Ensi kevään hankkeessa on tarkoitus syventää lastenosastolla hyväksi havaittuja toimintamalleja lähityöskentelynä ja kehittää sekä etäterapiamallia lastenosaston tarpeisiin että itsehoidollista musiikkiterapian mallia, jota perheet voisivat hyödyntää kotioloissakin.