Mielenterveys- ja päihdeongelmiin saa apua paremmin kuin ennen

Näitä palveluja tukevan osaamisen ja uusien työmuotojen kehittäminen on osa perusterveydenhuoltoa ja jatkossa sote-keskustoimintaa.

Tulevaisuuden sote-keskushanke on tärkeä mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden osalta, sillä lievien ja keskivaikeiden sairauksien hoito kuuluu myös tältä osin sote-keskusten tehtäviin. Hanke pyrkii palveluiden saatavuuden ja joustavuuden ohella lisäämään sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten mielenterveys- ja päihdeosaamista.

Päijät-Häme on sijoittunut hyvin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallisten laaturekisterien pilotissa, jossa arvioitiin psykoosien hoidon laatua. Muun muassa itsemurhien ehkäisyn kannalta kriittinen hoidon jatkuvuus toteutui hyvin Päijät-Hämeessä, joka sijoittui sairaanhoitopiirien parhaimmiston joukkoon.

– Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumispalveluita on pystytty vähentämään useiden eri toimien avulla, mutta haluan mainita erityisesti kotiin vietävien palveluiden lisäämisen, sillä mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivät ovat usein jääneet näiden palveluiden ulkopuolelle. Uudistus on myös saanut hyvää palautetta palvelun käyttäjiltä ja heidän omaisiltaan, mikä on erityisen ilahduttavaa, kertoo Heli Peltola, psykososiaalisen tuen tulosaluejohtaja.

– Jotta kaikki tarvitsijat saisivat vaikuttavaa hoitoa, psykiatrian poliklinikoilla on otettu entistä enemmän käyttöön vaikuttavia, näyttöön perustuvia ryhmä- ja lyhythoitoja, mikä voi joskus olla yllätys potilaillemme. Mielikuvat kun esimerkiksi viihdeteollisuudessa liittyvät yleensä kahden ihmisen välisiin keskusteluihin. Ryhmä- ja lyhythoitoihin osallistuneet potilaat ovat kuitenkin valtaosin antaneet erittäin hyvää palautetta. Kehittäminen näiden hoitojen osalta jatkuu edelleen, Peltola lupaa.

Myös päihdehuollon laitoskuntoutusta on viime vuonna saanut useampi alueemme asukas kuin edellisenä vuonna, vaikka jo ennestään laitoskuntoutusta tarjottiin Päijät-Hämeessä enemmän kuin Suomessa keskimäärin. Sekä päihdehoidon että päihdeavokuntoutuksen määrää on lisätty päihdeongelmista aiheutuvien haittojen vähentämiseksi alueellamme.

– Selviämishoitoasema käynnistyy vihdoinkin vuosien odotuksen jälkeen, ja esimerkiksi matalan kynnyksen päihdevastaanotto Lahdessa on ollut merkittävä uudistus. Palvelutarvetta on alueella paljon, ja toisaalta tarjolla olevia palveluja ei käytetä, mikä on tunnistettu ongelma. Kuntien ja järjestöjen kanssa tehdään yhteistyötä näiden kehittämisessä, kertoo Mika Forsberg, perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialajohtaja.

Ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä on tehty suunnitelmallisesti jo pitkään alueellamme. Jokainen voi myös kartuttaa omia mielenterveystaitojaan, ja niitä voi käydä testaamassa esimerkiksi osoitteessa https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/Tietopankki/tietovisat/Pages/mielenterveystaidot.aspx. Vaikka itsellä ei olisi tällä hetkellä ongelmia, voi töissä, harrastuksissa tai kotona olla mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsiviä lähimmäisiä.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallitus käsittelee kesäkuussa ehkäisevän työn toimintakertomusta vuosilta 2017–2021.