Lisätietoa alaikäisten maksamattomista laskuista huoltajille lähteneistä maksumuistutuksista

Päijät-Hämeen hyvinvointialue on tiedottanut maksumuistutuksista mediatiedotteella sekä verkkosivujemme kautta 27.10.2021: Alaikäisten maksamattomista asiakasmaksuista perintäkirjeitä lasten huoltajille – Päijät-Hämeen hyvinvointialue. Pahoittelemme, että ensimmäisessä tiedotteessa on puhuttu virheellisesti perintäkirjeistä, vaikka kyseessä on ollut ensimmäinen maksumuistutus.

Alkuperäiset laskut ovat lähteneet lasten nimillä. Käyntipaikka näkyy alkuperäisellä laskulla, mutta ei maksumuistutuksessa. Käynnin syytä ei näy laskussa tai maksumuistutuksessa. Kaikki laskut ovat lähteneet tietojärjestelmästämme asiakkaille ja tiedot löytyvät myös järjestelmästämme. Hyvinvointialue voi toimittaa asiakkaalle tarvittaessa kopion alkuperäisestä laskusta. Asiakkaat voivat pyytää kopioita sähköpostitse osoitteesta [email protected].

Asiakkaat voivat olla myös yhteydessä postinjakelijaan, jos he eivät ole saaneet alkuperäisiä laskuja. Osoitetiedot päivittyvät hyvinvointialueelle Väestötietorekisteristä, joten emme pysty jäljittämään vanhoja osoitteita, joihin laskut ovat lähteneet.

Päijät-Hämeen hyvinvointialue on tehnyt sopimuksen Intrum Oy:n kanssa erääntyneiden, maksamattomien saatavien perinnästä. Hyvinvointialue toimittaa saatavat Intrumille vapaaehtoiseen perintään. Mikäli vapaaehtoinen perintä osoittautuu tuloksettomaksi, Intrum välittää hyvinvointialueelle luettelon niistä saatavista, jotka suositellaan siirrettäväksi ulosottoperintään. Hyvinvointialue tekee päätöksen listan perusteella niistä saatavista, jotka siirretään ulosottoon. Intrum toimittaa teknisenä välittäjänä ulosottoon ne saatavat, jotka hyvinvointialueen päätöksellä on päätetty siirtää ulosoton täytäntöön pantavaksi. Ulosottoviranomainen tilittää varat suoraan hyvinvointialueelle. Halutessaan asiakkaat voivat tehdä kirjallisen reklamaation sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Hyvinvointialueen myyntilaskujen määrä vuonna 2020 oli 545 301 kappaletta, joista asiakaslaskuja oli 520 451 kappaletta. Näistä lähetettiin 58 746 kappaletta huomautuslaskuja, joista 41 335 meni lopulta perintään.