Tehostetun valvonnan osasto

Tehostetun valvonnan osastolla hoidetaan potilaita, jotka tarvitsevat elintoimintoja tukevan lääkityksen, hengitystä tukevien laitteiden, täsmällisen kivunhoidon tai muun vaativan hoidon vuoksi tehostettua valvontaa.

Hoito osastolla

Tehostetun valvonnan osastolla hoidetaan vaativaa valvontaa tarvitsevia aikuisia potilaita. Potilaat tarvitsevat mm. erityistä lääkitystä tukemaan elintoimintoja, leikkaus- ja tutkimushoitoa, erilaisia hengitykseen liittyviä avustavia laitteita, tarkkaa nestehoitoa, täsmällistä kivunhoitoa ja voinnin tarkkaa seurantaa. Erityisryhmänä osastolla ovat hengitysvalvontapotilaat. 

Osaston kaikki 18 sairaansijaa on varustettu valvontamahdollisuudella. Potilaiden keskimääräinen hoitoaika on noin 2,5 vuorokautta. Osastolta potilaat siirtyvät vointinsa mukaisesti jatkohoitoon erikoissairaanhoidon muille vuodeosastoille, sydänvalvontayksikköön, teho-osastolle, muihin terveydenhuollon laitoksiin tai kotiin.

Yleisimmät hoitoon tulon syyt tehostetun valvonnan osastolla

 • Erilaiset infektiosairaudet
 • Hengitykseen liittyvät sairaudet
 • Mielenterveys- ja päihdesairaudet
 • Munuaissairaudet
 • Nestetasapainoon ja eritykseen liittyvät sairaudet
 • Neurologiset sairaudet
 • Ortopediset sairaudet
 • Sydän- ja verisuonisairaudet
 • Syöpäsairaudet
 • Tapaturmat
 • Urologiset sairaudet
 • Vatsan- ja suolistoalueen sairaudet

Henkilökunta ja hoidon periaatteet

Osastolla on kaksi lääkäriä ja tarpeen mukaan on mahdollisuus konsultoida kaikkien erikoisalojen lääkäreitä.

Hoitohenkilöstöä on tällä hetkellä 32. Hoitotyön mallina on omahoitajamalli vuorokohtaisesti. Työhömme liittyy läheisesti ennaltaehkäisevä hoitotyö ja hyvä saattohoito. Meille potilaat ovat ainutkertaisia ja arvokkaita ja heidän läheisensä tärkeitä. Kunnioitamme heidän mielipiteitään ja arvojaan.

Vierailu osastolla

Saattohoidossa otamme omaiset ja läheiset huomioon mahdollistamalla läsnäolon potilaan luona vierailuajoista riippumatta. Omaisilla ja läheisillä on mahdollisuus käyttää omaisten huonetta vierailujen ajan. 

Vierailuaika on lyhyt noin 15 min., koska potilaat ovat hyvin sairaita ja heidän tarvitsemansa lepo on tärkeää. Vieraita voi kerrallaan olla kaksi, ja he eivät saa sairastaa mitään tarttuvia tartuntatauteja. Influenssakautena tai vatsatautiepidemiakausina vieraskäytäntöjä joudutaan rajoittamaan ja opastamme suojavaatetuksen käytössä.

Yhteystiedot

Palvelupiste · Lahti
Osoite:
Keskussairaalankatu 7, 15101 Lahti
Keskussairaalan 2. krs.
Osoite: Keskussairaalankatu 7, 15101 Lahti
Keskussairaalan 2. krs.
Vierailuaika, maks. 15min
ma 15:00 - 19:00
ti 15:00 - 19:00
ke 15:00 - 19:00
to 15:00 - 19:00
pe 15:00 - 19:00
la 15:00 - 19:00
su 15:00 - 19:00

Tehostetun valvonnan eli Tevan osastolla hoidetaan vaativaa valvontaa tarvitsevia aikuisia potilaita. Potilaat tarvitsevat mm. erityistä lääkitystä tukemaan elintoimintoja, leikkaus- ja tutkimushoitoa, erilaisia hengitykseen liittyviä avustavia laitteita, tarkkaa nestehoitoa, täsmällistä kivunhoitoa ja voinnin tarkkaa seurantaa. Erityisryhmänä osastolla ovat hengitysvalvontapotilaat.

Puhelinasiointi
Potilastiedustelut:
Potilastiedustelut: +358 3 8192199
Aukioloajat
ma 00:00 - 07:00
10:00 - 00:00
ti 00:00 - 07:00
10:00 - 00:00
ke 00:00 - 07:00
10:00 - 00:00
to 00:00 - 07:00
10:00 - 00:00
pe 00:00 - 07:00
10:00 - 00:00
la 00:00 - 07:00
10:00 - 00:00
su 00:00 - 07:00
10:00 - 00:00

Tehostetun valvonnan eli Tevan osastolla hoidetaan vaativaa valvontaa tarvitsevia aikuisia potilaita. Potilaat tarvitsevat mm. erityistä lääkitystä tukemaan elintoimintoja, leikkaus- ja tutkimushoitoa, erilaisia hengitykseen liittyviä avustavia laitteita, tarkkaa nestehoitoa, täsmällistä kivunhoitoa ja voinnin tarkkaa seurantaa. Erityisryhmänä osastolla ovat hengitysvalvontapotilaat.