Sisätautien osasto 33-34

Sisätautien vuodeosastolla 33–34 on 42 sairaansijaa. Erikoisalaamme ovat yleissisätautisairaudet kuten maksa-, munuais- ja suolistosairaudet, infektio- ja reumasairaudet, diabetes ja ihosairaudet.

Hoito osastolla

Sisätautien vuodeosastolla 33–34 hoitajien ja lääkäreiden lisäksi hoitoon osallistuu moniammatillinen ryhmä, jossa työskentelee mm. kuntohoitaja, ja osastofarmaseutti. Keskussairaalan sosiaalityöntekijä ja muut asiantuntijasairaanhoitajat (mm. haavahoitaja, avannehoitaja) osallistuvat tarvittaessa potilaan hoidon suunnitteluun. Potilaan jatkohoidon suunnitteluun ja järjestelyihin osallistuu tarvittaessa osaston kotiuttava hoitaja. Keskussairaala on opetussairaala, joten osastollamme on myös lääketieteen ja sairaanhoidon opiskelijoita.

Suurin osa sisätautiosaston potilaista tulee osastolle päivystyksen kautta ja keskimääräinen hoitoaika on alle neljä vuorokautta. Hoito toteutetaan tiimityönä, jolloin potilaan hoitamiseen osallistuu useampi hoitaja vuorokauden aikana. Pidämme tärkeänä tukea potilaan omatoimisuutta ja vastuun ottoa omasta kuntoutumisesta. 

Potilashuoneet ja muut tilat 

Potilashuoneet ovat pääsääntöisesti kahden hengen huoneita. Joskus potilaan sairaus vaatii hoitoa eristyksessä ja silloin joudumme rajoittamaan potilaan liikkumista osastolla sekä omaisten vierailuja. Osastollamme on parveke ja potilaiden yhteinen oleskelutila, jossa on tv. Matkapuhelimen käyttö on sallittu osastolla, mutta matkapuhelinta ei saa ladata potilashuoneissa. Toivomme, että matkapuhelin pidetään kuitenkin äänettömällä.

Vierailu osastolla

Vierailuajat klo 13–19

Jos potilaan sairaus vaatii hoitoa eristyksessä, joudumme rajoittamaan omaisten vierailuja.

Yhteystiedot

Puhelinasiointi
Sisätautien osasto 33:
Sisätautien osasto 33: +358 3 8192133
Sisätautien osasto 34:
Sisätautien osasto 34: +358 3 8192134
Kotiuttava hoitaja:
Kotiuttava hoitaja: +358 44 7195744

Emme ota vastaan talon ulkopuolisia puheluita klo 7.00–10.00.

Sisätautien vuodeosastolla 33–34 on 42 sairaansijaa. Erikoisalaamme ovat yleissisätautisairaudet kuten maksa-, munuais- ja suolistosairaudet, infektio- ja reumasairaudet, diabetes ja ihosairaudet.