Kirurgian osasto 41-42

Osastolla 41–42 hoidetaan thorax- ja verisuonikirurgisia potilaita, ortopedisia, traumatologisia ja plastiikkakirurgisia potilaita sekä silmäleikkauksesta ja rintasyöpäleikkauksesta toipuvia potilaita. Osa potilaista on radiologisia tutkimuspotilaita.

Hoito osastolla

Leikkauspotilaat tulevat osastolle suunnitellusti Leikona (leikkaukseen kotoa). Osa potilaista tulee osastolle päivystyksen kautta. Potilaiden ikärakenne vaihtelee nuorista aikuisista vanhuksiin. Toiminnassa on keskeistä moniammatillinen yhteistyö ja yhteistyö perusterveydenhuollon yksiköiden kanssa. Hoidon tavoite on hyvin hoidettu potilas, joka kuntoutuu ja kotiutuu osastolta. Tarvittaessa potilas siirtyy jatkohoitoon terveyskeskukseen.

Osastolla 41 hoidetaan tuki- ja liikuntaelinten vammoja ja toteutetaan niiden jälkihoito. Toiminta keskittyy välittömästi leikkausta edeltävään ja välittömään leikkauksen jälkeiseen hoitoon. Potilaat tulevat yleensä Akuutti24:n kautta. Suurella osalla potilaista on erilaisia murtumia. Osastolla toteutetaan myös vaativia haavanhoitoja.

Osastolla 42 hoidetaan pääosin potilaita, jotka tulevat leikkaushoitoon kutsuttuna. Thoraxkirurgia käsittää pääasiassa keuhkokasvainkirurgiaa ja keuhkomuutosten diagnostisia toimenpiteitä. Verisuonikirurgiassa hoidon kohteena ovat potilaan alaraajojen verenkiertohäiriöt tai kaulavaltimoiden ahtauma.

Suurimpia potilasryhmiä osastolla ovat tekonivel-, selkä- ja reumaleikkaukseen tulevat potilaat. Tekonivelleikkauksia tehdään vuositasolla 800 kappaletta. Tekonivelpotilaat kotiutuvat 1. leikkauksen jälkeisenä päivänä, pieni osa heistä siirtyy jatkohoitoon omaan terveyskeskukseen. Selkäleikkauspotilaat ovat osastolla keskimäärin 3-5 vuorokautta.

Tieto leikkaukseen valmistautumisesta löydät Tulossa leikkaukseen-sivulta

Yhteystiedot

Puhelinasiointi
Kanslia 41:
Kanslia 41: +358 3 8192141
Kanslia 42:
Kanslia 42: +358 3 8192142
Osaston sihteeri:
Osaston sihteeri: +358 3 8192673
Ortopedia ja plastiikkakirurgia, hoidonvaraus:
Ortopedia ja plastiikkakirurgia, hoidonvaraus: +358 3 8194753
Thorax- ja verisuonikirurgia, hoidonvaraus:
Thorax- ja verisuonikirurgia, hoidonvaraus: +358 44 7195856
Muut asiat:
Muut asiat: +358 3 81911
Sosiaalityöntekijä:
Sosiaalityöntekijä: +358 44 7195415

Emme ota vastaan talon ulkopuolisia puheluita klo 7.00–10.00.

Osastolla 41–42 hoidetaan thorax- ja verisuonikirurgisia potilaita, ortopedisia, traumatologisia ja plastiikkakirurgisia potilaita sekä silmäleikkauksesta ja rintasyöpäleikkauksesta toipuvia potilaita. Osa potilaista on radiologisia tutkimuspotilaita.

Osastolla 41 hoidetaan tuki- ja liikuntaelinten vammoja ja toteutetaan niiden jälkihoito. Osastolla 42 hoidetaan pääosin potilaita, jotka tulevat leikkaushoitoon kutsuttuna.

Palvelupiste · Lahti
Osoite:
Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti
Kirurgian osasto 41-42 sijaitsee päärakennuksen 4. kerroksessa
Osoite: Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti
Kirurgian osasto 41-42 sijaitsee päärakennuksen 4. kerroksessa
Vierailuajat
ma 13:00 - 19:00
ti 13:00 - 19:00
ke 13:00 - 19:00
to 13:00 - 19:00
pe 13:00 - 19:00
la 13:00 - 19:00
su 13:00 - 19:00

Emme ota vastaan talon ulkopuolisia puheluita klo 7.00–10.00.

Osastolla 41–42 hoidetaan thorax- ja verisuonikirurgisia potilaita, ortopedisia, traumatologisia ja plastiikkakirurgisia potilaita sekä silmäleikkauksesta ja rintasyöpäleikkauksesta toipuvia potilaita. Osa potilaista on radiologisia tutkimuspotilaita.

Osastolla 41 hoidetaan tuki- ja liikuntaelinten vammoja ja toteutetaan niiden jälkihoito. Osastolla 42 hoidetaan pääosin potilaita, jotka tulevat leikkaushoitoon kutsuttuna.