Alaikäisten psykososiaaliset palvelut

Alaikäisten psykososiaaliset palvelut ovat keskittyneet nuorisopsykiatrian poliklinikalle ja osastolle sekä lastenpsykiatrian poliklinikalle.

Alueelliset nuorisopsykiatriset palvelut

Nuorisopsykiatrian poliklinikan sihtitoiminta on päättynyt 31.12.2020. Alaikäisten matalakynnyksen mielenterveyshoito on siirtynyt 1.10.2020 Alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalveluihin.

Nuorisopsykiatrian poliklinikalla toimii akuuttityöryhmä, joka vastaa kiireelliseen erikoissairaanhoidon tarpeeseen. Akuuttityöryhmään ohjataan potilaat, jotka tulevat 1–7 päivää kiireellisellä lähetteellä.

Akuuttityöryhmän toiminta on osa erikoissairaanhoidon poliklinikkatoimintaa. Hoitoon pääsyyn tarvitaan aina lääkärin lähete.

Lisätietoja

Tulosyksikköpäällikkö Marja Okker

[email protected]

Osastonhoitaja Jarmo Hännikäinen

[email protected]

Erikoissairaanhoidon palvelut

Palvelujen piiriin tullaan lääkärin lähetteellä.

Nuorisopsykiatrian poliklinikka

Palvelut ovat 13−17-vuotiaille nuorille (aloitusikä) ja heidän perheilleen

Nuorisopsykiatrian poliklinikalla tehdään vaativia tutkimuksia ja hoitoja sekä annetaan konsultaatioapua. Poliklinikka tekee myös verkostoyhteistyötä koulutoimen, sosiaalitoimen, perheneuvolan ja perusterveydenhuollon kanssa.

Polikliininen työskentely voi sisältää seuraavaa:

 • nuoren ja perheen tilanteen arviointi ja tutkimus
 • nuoren yksilölliset tukikäynnit
 • nuoren yksilöllinen psykoterapia
 • vanhempien ohjaus, neuvonta ja tukikäynnit
 • perheterapia
 • toimintaterapia
 • psykofyysinen fysioterapia
 • hoidolliset ryhmät

Lastenpsykiatrian poliklinikka

Palvelut ovat5−12-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen

Lastenpsykiatrian poliklinikalla tehdään vaativia tutkimuksia ja hoitoja sekä annetaan konsultaatioapua. Poliklinikka tekee myös verkostoyhteistyötä koulutoimen, varhaiskasvatuksen, sosiaalitoimen, perheneuvolan ja perusterveydenhuollon kanssa.

Polikliininen työskentely voi sisältää seuraavaa:

 • lapsen ja perheen psykiatrisen hoidon tarpeen arviointi
 • lapsen psykiatrinen tutkimus
 • lapsen yksilölliset hoitokäynnit
 • lapsen yksilöllinen psykoterapia
 • perheterapia
 • vanhempien ohjaus, neuvonta- ja tukikäynnit
 • lapsen ja vanhemman vuorovaikutushoidot
 • toimintaterapia
 • hoidolliset ryhmät
 • lapsen ja perheen neuropsykiatrinen ohjaus ja hoito
 • lapsen ja perheen akuuttipsykiatrinen arviointi ja hoito

Nuorisopsykiatrian osasto

Nuorisopsykiatrian osasto on kahdeksanpaikkainen suljettu osasto, jossa hoidetaan 13−17-vuotiaita nuoria.

Osastohoito perustuu pääosin vapaaehtoisuuteen. Mutta osastolla toteutetaan myös mielenterveyslain mukaisia tahdonvastaisia hoitoja.

Osasto on auki ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä.

Yksilövastuullista hoitotyötä

Osastolla toteutetaan yksilövastuullista hoitotyötä, jossa hoito perustuu omahoitajamalliin. Yhteisöllisyys on vahvasti mukana hoidossa. Lääkäri ja omahoitaja toimivat tiiviisti yhteistyössä hoidon aikana. Nuoren hoitotiimiin kuuluvat tarvittaessa myös psykologi, perhetyöntekijä ja sosiaalityöntekijä.

Keskeistä nuorten hoidossa on myös hyvä yhteistyö vanhempien, huoltajien ja verkostoyhteistyökumppaneiden kanssa.

Osastotutkimusjakso

Osastotutkimusjakso kestää neljä viikkoa. Tutkimusjakson tarve arvioidaan nuorisopsykiatrian poliklinikalla. Aloitusajankohta on suunniteltu etukäteen.

Suunnitelmallisia hoitojaksoja toteutetaan, kun nuorella on vaikeampi mielenterveysongelma, esimerkiksi psykoottisuutta ja syömishäiriö, ja hoito edellyttää pidempää jaksoa.

Kriisihoitojakso

Kriisihoitojakson kesto on 1−14 vuorokautta. Kriisijaksolle tullaan pääsääntöisesti nuorisopsykiatrian poliklinikan tai Akuutti24:n ohjaamana.

M1-lähetteellä tulevat ohjataan suoraan nuorisopsykiatrian osastolle, jossa tehdään hoidontarpeen arvio.

Osastojakson aikana yläkoululaisten on mahdollista käydä sairaalakoulua.

Yhteystiedot

Puhelin:
Puhelin: +358 3 8192745

Nuorisopsykiatrian palvelujen piiriin tullaan pääsääntöisesti lääkärin lähetteellä, joka osoitetaan ylilääkärille.

Nuorisopsykiatrian poliklinikalla tehdään vaativia tutkimuksia ja hoitoja sekä annetaan konsultaatioapua ja tehdään verkostoyhteistyötä koulutoimen, sosiaalitoimen, perheneuvolan ja perusterveydenhuollon kanssa.

Palvelut on tarkoitettu 13-18-vuotiaille nuorille ja heidän perheilleen.

Poliklinikalle tarvitaan lähete.

toimisto:
toimisto: +358 3 8192622

Nuorisopsykiatrian osasto on kahdeksanpaikkainen suljettu osasto, jossa hoidetaan 13–17-vuotiaita nuoria. Osastohoito perustuu pääosin vapaaehtoisuuteen, mutta osastolla toteutetaan myös mielenterveyslain mukaisia tahdonvastaisia hoitoja. Osasto on ympäri vuorokauden auki vuoden jokaisena päivänä.

Puhelin:
Puhelin: +358 3 8192775

10- 12 vuotiaiden tiimin tuottamat tutkimus- ja hoitoprosessit toteutuvat potilaan kasvuympäristössä ja sairaalan poliklinikalla. Tutkimusten tavoitteena on laatia lastenpsykiatrinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä lapsen kasvuympäristön verkoston kanssa.

Koulupoliklinikka tukee lastenpsykiatrisia potilaita, joilla ongelmat keskittyvät kouluun.

Akuuttipoliklinikka tarjoaa lastenpsykiatrisia, hyvin strukturoituja nopean toiminnan moniammatillisia palveluja.

Tiimi tuottaa akuuttiarviointi- ja hoitojaksoja sekä tarjoaa akuuttiarviointia myös yksikössä jo hoidossa oleville potilaille.

Puhelin:
Puhelin: +358 3 8192825

Pikkulapsitiimi hoitaa alle 4-vuotiaiden, erityisesti varhaisen vuorovaikutuksen vaikeatasoisia ongelmia.

4-9 vuotiaiden tiimin tuottamat tutkimus- ja hoitoprosessit toteutuvat potilaan kasvuympäristössä ja sairaalan poliklinikalla.

Tutkimusten tavoitteena on laatia lastenpsykiatrinen hoito- ja kuntoutussuunnitelma yhteistyössä lapsen kasvuympäristön verkoston kanssa.

Palvelupiste · Lahti
Toimisto:
Toimisto: +358 3 8192622
Osoite:
Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti
Osoite: Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti

Nuorisopsykiatrian osasto on kahdeksanpaikkainen suljettu osasto, jossa hoidetaan 13–17-vuotiaita nuoria. Osastohoito perustuu pääosin vapaaehtoisuuteen, mutta osastolla toteutetaan myös mielenterveyslain mukaisia tahdonvastaisia hoitoja. Osasto on ympäri vuorokauden auki vuoden jokaisena päivänä.