Lastenneuvola

Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa perheiden välisiä terveyseroja.

Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa. (THL)

Neuvolassa pyritään havaitsemaan lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään tarkoituksenmukainen tuki ja apu. Lapsi saa neuvolassa kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset.

Lastenneuvolassa on käytössä sähköinen ajanvaraus 1-, 2-, 3-, 4- ja 5-vuotistarkastuksiin.

6-vuotiaan terveystarkastuskäynti toteutuu lapsen syntymäajankohdasta ja esikoulusta riippuen joko neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa. Tämän vuoksi 6-vuotistarkastusajat eivät ole sähköisesti varattavissa, vaan aika tulee varata soittamalla neuvolan asiakasohjaukseen  044 416 3103 arkisin klo 8–13.

Sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta, rutiininomaista neuvolatarkastusta enää järjestetä. Kouluterveydenhoitaja tekee terveystarkastukset kaikille koulutiensä aloittaville.

Lapsi perheineen on neuvolan asiakkaana siihen saakka, kunnes ensimmäinen tarkastusaika kouluterveydenhoitajalle on varattu.

Ilmainen verkkokurssi pienten lasten vanhemmille – tervetuloa mukaan!

Vaaditko itseltäsi liikaa vanhempana? Tahdotko oppia lisää itsemyötätunnosta? Tule mukaan Perhepolku®-verkkokurssille.

Päijät-Hämeen alue tarjoaa kaikille alueensa pikkulapsiperheille (0-6v) ilmaiseksi mahdollisuuden osallistua Perhepolku®-verkkokurssille. Verkkokurssin tavoitteena on vahvistaa vanhemman myötätuntoa itseään kohtaan sekä tukea myötätuntoista vuorovaikutusta parisuhteessa ja perheessä. Itsenäisesti tehtävällä kurssilla voi esimerkiksi testata oman itsemyötätuntonsa ja kirjoittaa itselleen myötätuntoisen kirjeen. Kurssi sisältää lisäksi tietoa, tehtäviä ja vinkkejä sekä toisten vanhempien vertaistarinoita lapsiperheen arjesta. Kurssille osallistuneet vanhemmat ovat kokeneet verkkokurssin hyödylliseksi ja kertovat saaneensa tukea vanhemmuuteensa. Vanhemmat suosittelevat verkkokurssia toisille perheille.

”Kurssilla tajusin, miten paljon vaadin itseltäni ja läheisiltäni. Nyt tahdon vahvistaa myötätuntoa itsessäni ja perheessäni.”

Tervetuloa mukaan kurssille!

www.perhepolku.fi/verkkokurssi

Piirroskuva, jossa pieni tyttö ja vauva
Kuva: Riia Celen