Lastenneuvola

Lastenneuvolan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä kaventaa perheiden välisiä terveyseroja.

Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa. (THL)

Neuvolassa pyritään havaitsemaan lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestämään tarkoituksenmukainen tuki ja apu. Lapsi saa neuvolassa kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset.

Lastenneuvolassa on käytössä sähköinen ajanvaraus 1-, 2-, 3-, 4- ja 5-vuotistarkastuksiin.

6-vuotiaan terveystarkastuskäynti toteutuu lapsen syntymäajankohdasta ja esikoulusta riippuen joko neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa. Tämän vuoksi 6-vuotistarkastusajat eivät ole sähköisesti varattavissa, vaan aika tulee varata soittamalla neuvolan asiakasohjaukseen  044 416 3103 arkisin klo 8–13.

Sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta, rutiininomaista neuvolatarkastusta enää järjestetä. Kouluterveydenhoitaja tekee terveystarkastukset kaikille koulutiensä aloittaville.

Lapsi perheineen on neuvolan asiakkaana siihen saakka, kunnes ensimmäinen tarkastusaika kouluterveydenhoitajalle on varattu.

Piirroskuva, jossa pieni tyttö ja vauva
Kuva: Riia Celen