Tuberkuloosin seulontaohje

Tuberkuloosi on tartuntatauti eli infektio. Taudin aiheuttaa Mycobacterium tuberculosis -bakteeri. Tuberkuloosi tarttuu ilman välityksellä ihmisestä toiseen. Yleisimmin tuberkuloosi esiintyy keuhkoissa (keuhkotuberkuloosi), jonne muodostuu tulehduspesäke.

 

Hoitoalan opiskelijat

Opiskeluterveydenhuolto ohjaa opiskelijan keuhkokuvaukseen eli thorax -röntgeniin mikäli:

  • opiskelija saapuu erittäin korkean tuberkuloosi -ilmaantuvuuden maasta (THL:n maaluettelo)
  • opiskelija on työskennellyt sairaalassa erittäin korkean tuberkuloosi -ilmaantuvuuden maassa viimeisen vuoden aikana vähintään 3kk ajan
  • opiskelija on hoitanut missä tahansa maassa tuberkuloosipotilaita tai ollut lähikontaktissa tartuttavaan keuhkotuberkuloosipotilaaseen

 

Muut tutkinto-opiskelijat

Erittäin korkean tuberkuloosi-ilmaantuvuuden maista tuleville opiskelijoille on tehtävä selvitys tuberkuloosista ja heidät ohjataan tarvittaessa keuhkokuvaan.