Vauvan ikä 8 kuukautta

Lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanotto

Käynti toteutetaan joko yhteisvastaanottona tai peräkkäisinä käynteinä samana päivänä. Lääkärin tekemään kahdeksan kuukauden ikäisen lapsen terveystarkastukseen kuuluu kasvun ja kehityksen arvioinnin lisäksi vanhempien/huoltajien mahdollisten huolenaiheiden selvittäminen. Tavoitteena on havaita motoriset poikkeavuudet, mahdollinen karsastus, näön ja kuulon vajavuudet, pojan laskeutumaton kives, esikielellisten taitojen ongelmat sekä psykososiaalisen kehityksen häiriöt. Terveystarkastuksen lopuksi lääkäri käy vanhempien/huoltajien kanssa läpi lapsen ja perheen kokonaistilanteen ja tarkastuksessa mahdollisesti ilmenneet poikkeavuudet sekä terveysriskit. Lopuksi suunnitellaan tarvittava jatkohoito ja järjestetään perheelle mahdollisesti tarvittava tuki.

Vauvan kehityksessä tapahtuu

Vauva oppii nousemaan lattialta ilman tukea istumaan noin 7–9 kuukauden iässä. Hän harjoittelee ryömimään, vähitellen konttaamaan sekä nousemaan seisomaan tukea vasten. Vauvalle kehittyy pinsettiote ja hän alkaa osoitella esineitä sekä ojentaa käsiään syliin haluamisen merkiksi. Vauva alkaa ymmärtää sanoja ja ensimmäiset mielikuvat muodostuvat. Vauva alkaa hahmottaa itseään ja maailmaa puhutun kielen avulla. Hän alkaa tapailla ensimmäisiä tavuja.

Lapsen ruokailutaidot kehittyvät ja lapsen kannattaa antaa osallistua itse ruokailuun sormiruokaillen ja omaa lusikkaa pitelemällä. Mukista juomista on hyvä alkaa harjoitella. 10 kuukauden iässä lapselle voi alkaa tarjota maustamattomia hapanmaitotuotteita sekä käyttää tavallisia maitotuotteita ruuanlaitossa.

Motoriikan kehittyminen ja hampaiden puhkeaminen aiheuttavat usein levottomuutta lapsen nukkumiseen. Lapsen uni–valve-rytmin kehittyminen on hyvin yksilöllistä ja osa lapsista tarvitsee enemmän tukea sopivan rytmin löytämiseksi. Vaikka lapsi ei enää söisi yöllä, saattaa hän muutoin heräillä ja nukahtaminen voi olla vaikeaa.