Vauvan ikä 4 kuukautta

Lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanotto

Käynti toteutetaan joko yhteisvastaanottona tai peräkkäisinä käynteinä samana päivänä. Tämä on laaja terveystarkastus, johon toivotaan molempien vanhempien/huoltajien osallistumista. Tarkastus sisältää arvion vanhempien hyvinvoinnista ja terveydestä sekä lapsen kasvuympäristöstä. Lääkäri, terveydenhoitaja ja perhe tekevät arvion tarvittaessa yhteistyössä muiden perheen kanssa työskentelevien ammattilaisten kanssa.

Terveystarkastuksen lopuksi lääkäri käy vanhempien kanssa läpi lapsen ja perheen kokonaistilanteen ja tarkastuksessa mahdollisesti ilmenneet poikkeavuudet sekä terveysriskit ja keskustelee perheen kuulumisista ja mahdollisista muutoksista perheen arjessa ja elämäntilanteessa. Keskustelussa käydään läpi myös perheelle iloa tuottavat asiat sekä vanhempien mahdolliset huolenaiheet lapsen kasvuun, kehitykseen ja perheen tilanteeseen liittyen. Lopuksi suunnitellaan tarvittava jatkohoito ja järjestetään perheelle mahdollisesti tarvittava tuki.

Vauvan kehityksessä tapahtuu

Neljän kuukauden iässä vauvan ilmeikkyys kehittyy ja hän alkaa naureskella ja kiljahdella. Vauva tarttuu molemmilla käsillään esineisiin ja laittaa ne suuhunsa. Vauva alkaa harjoitella kääntymistä selinmakuulta vatsalleen, mihin paras paikka on lattialla sopivan alustan päällä.

Jos yli neljän mutta alle kuuden kuukauden ikäinen vauva tarvitsee äidinmaidon lisäksi muuta ravintoa, keskustellaan asiasta neuvolassa. Pelkkää äidinmaidonkorviketta saaville vauvoille voidaan kiinteät ruuat aloittaa vauvan yksilöllisten valmiuksien mukaisesti 4–6 kuukauden iässä.