Vauvan ikä 4–6 viikkoa

Lääkärin ja terveydenhoitajan vastaanotto

Ensimmäinen neuvolalääkärintarkastus tehdään 4–6 viikon iässä. Tarkastus voi olla terveydenhoitajan ja lääkärin yhteisvastaanotto tai peräkkäiset vastaanotot samana päivänä. Molempien vanhempien/huoltajien läsnäolo on toivottavaa.

Tarkastus täydentää synnytyssairaalassa tehtyä lapsen ensimmäistä lääkärintarkastusta ja on ensimmäinen neuvolalääkärin ja perheen kohtaaminen. Tarkastuksessa tehdään yhteenveto vanhempien/huoltajien kanssa heidän lapsensa kasvusta, kehityksestä ja voinnista sekä käydään läpi mahdollisesti ilmenneet poikkeavuudet ja terveysriskit.

Vauvan kehityksessä tapahtuu

Varhainen vuorovaikutus on keskeinen asia vauvan kokonaisvaltaisessa kehityksessä. Vauva hymyilee ensimmäisen kerran noin kuuden viikon ikäisenä ja vuorovaikutus alkaa muotoutua vähitellen monipuolisemmaksi ja leikillisemmäksi. Tarkkaavaisuus ja hereilläoloaika lisääntyvät ja vauva alkaa ottaa katsekontaktia vanhempaan tai huoltajaan.