Vauvan ikä 2–3 viikkoa

Terveydenhoitajan vastaanotto

Tästä lähtien vauvan terveystarkastukset tehdään neuvolassa. Terveydenhoitajan luona käydään läpi perheen perustiedot ja keskustellaan arjen sujumisesta. Käynnillä tuetaan vanhemman/huoltajan ja vauvan välistä vuorovaikutussuhdetta sekä seurataan vauvan yleisvointia, kasvua ja kehitystä.

Tarkastuksessa huomioitavat asiat:

  • Kasvu: pituus, paino ja päänympärys. Tässä vaiheessa varmistetaan, että vauva on ylittänyt syntymäpainonsa.
  • Terveystottumukset, perheen hyvinvointi
  • Vanhempien havainnot ja kokemukset
  • Imetys ja ravitsemus
  • Turvallisuus
  • Uniasiat
  • Motoriikan tukeminen, vauvan aktivoiva käsittely
  • Lapsiperheiden kotipalvelun esittely