Lapsen ikä 5 vuotta

Terveydenhoitajan vastaanotto

Voit varata lapsellesi ajan 5-vuotistarkastukseen sähköisesti täältä (ei Hartolan neuvolaan). Huomioithan, että varaat ajan lapsesi nimellä!

Tutkimukset ja tarkastuksessa huomioitavat asiat:

  • Lapsen neurologinen kehitys
  • Puheen kehitys, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
  • Alustava arvio kouluvalmiudesta, tarvittaessa tukitoimien järjestäminen
  • Kasvu: pituus, paino, päänympärys
  • Kuulo
  • Perheen vuorovaikutussuhteet
  • Perheen terveystottumukset: ravitsemus, liikunta, uni ja lepo, suun terveys, mediakasvatus

Lapsen kehityksessä tapahtuu

5-vuotiaan puhe alkaa olla selkeää, mutta yksittäiset äännevirheet ovat mahdollisia. Sosiaaliset taidot ovat alkaneet kehittyä ja kaverit ovat lapselle tärkeitä. Lapsi pitää erilaisista leikeistä ja peleistä. Luonteenpiirteet ja persoonallisuus näkyvät selkeämmin. Tunne-elämä voi olla ailahtelevaa ja kiukunpuuskat ovat osa normaalia arkea. Mielikuvitus on vilkasta ja lapsella saattaa esiintyä erilaisia pelkoja. Lapsen rohkaisu ja kannustus ovat tärkeitä. Sorminäppäryys ja silmän ja käden yhteistyö kehittyy. Lapsi samaistuu samaa sukupuolta olevaan ihmiseen. Yökastelua voi vielä esiintyä ja se on 5-vuotiaalle melko tavallista.