Lapsen ikä 2 vuotta

Terveydenhoitajan vastaanotto

Voit varata lapsellesi ajan 2-vuotistarkastukseen sähköisesti täältä (ei Hartolan neuvolaan). Huomioithan, että varaat ajan lapsesi nimellä!

Tutkimukset ja tarkastuksessa huomioitavat asiat:

  • Olemus ja vuorovaikutus: yleisvointi, vuorovaikutus ja kontakti vieraan kanssa sekä lapsen ja vanhempien/huoltajien välillä, puhe
  • Kasvu: pituus, paino, päänympärys
  • Aistit
  • Liikkuminen
  • Ihon kunto
  • Keskustelu hyvinvoinnista ja terveystottumuksista: ravitsemus, liikunta, uni ja lepo, seksuaaliterveys
  • Terveysneuvonta ja ohjaus: vanhemmuus ja perhe-elämä, lapsen kehitys, tutin käyttö, vanhempien terveys ja hyvinvointi sekä parisuhde, suun terveys, ulkoilu ja mediakasvatus

Lapsen kehityksessä tapahtuu

2-vuotias puhuu yleensä muutaman sanan lauseita. Lapsi ymmärtää enemmän puhetta kuin pystyy tuottamaan. Hän haluaa tuottaa vanhemmille/huoltajille iloa osaamisellaan ja peilaa käyttäytymistään heidän ilmeistään. Lapsi alkaa näyttää enemmän omaa tahtoaan, jolloin lapsen tunteet muuttuvat nopeasti ja niiden ilmaisu on voimakasta. Tässä vaiheessa on tärkeä tukea lapsen itsenäistymistä ja pettymysten sietokykyä. Uhmaamalla vanhempia/huoltajia lapsi kokeilee ja hakee rajoja, joiden selkeys ja säännöllisyys antavat lapselle turvallisuuden tunteen.