Laaja terveystarkastus, terveydenhoitajan osuus, rv. 16

Ennen laajaa terveystarkastusta toivomme odottavien vanhempien täyttävän lasta odottavan perheen hyvinvointilomakkeen, jos sitä ei ole vielä aiemmin täytetty. Molempien vanhempien mukanaolo on toivottavaa. Käynnillä keskustellaan koko perheen hyvinvoinnista ja voimavaroista. Käsiteltäviä aiheita ovat

  • sairaudet ja terveystottumukset
  • raskaana olevan ja kumppanin mieliala
  • perheen sisäinen vuorovaikutus
  • parisuhde ja seksuaalisuus
  • odotukset ja ajatukset synnytyksestä ja vanhemmuudesta
  • mahdolliset aiemmat synnytyskokemukset
  • tukiverkosto
  • taloudellinen tilanne

Kaikille raskaana oleville tehdään EPDS-mielialakysely. Ensimmäistä lastaan odottaville esitellään Päijät-Soten tarjoama perhevalmennus. Mikäli lasta odottava pari ei ole naimisissa, kerrotaan mahdollisuudesta tehdä isyydentunnustaminen ja yhteishuoltosopimus raskausaikana neuvolassa.

Käynnillä tehtävät neuvolatutkimukset: raskaana olevalta paino, verenpaine, virtsanäyte ja sikiön syke ja kumppanilta paino ja verenpaine.