Laaja terveystarkastus, neuvolalääkärin osuus, rv. 8–18

Huomioithan, että perheen aiemmat lapset eivät voi tulla lääkärikäynnillä mukaan tutkimushuoneeseen.

Ennen laajaa terveystarkastusta toivomme odottavien vanhempien täyttävän lasta odottavan perheen hyvinvointilomakkeen. Molempien vanhempien mukanaolo on toivottavaa. Käynnillä lääkäri keskustelee vanhempien kanssa koko perheen hyvinvoinnista ja terveydentilasta ensimmäisen neuvolakäynnin ja hyvinvointilomakkeen tiedot ja perheen tarpeet huomioiden. Keskustelunaiheita ovat

  • perhetilanne, parisuhde ja vanhemmuus
  • terveystottumukset, tupakointi, päihteet
  • mieliala
  • raskauden kulkuun liittyvät merkitykselliset lääketieteelliset tekijät
  • sikiöseulonnat
  • työhön liittyvät tekijät raskauden kannalta
  • raskauteen ja synnytykseen liittyvät tuntemukset

Käynnillä tehtävät neuvolatutkimukset: sikiön syke ja tarvittaessa odottajan paino, verenpaine, virtsanäyte ja sisätutkimus sekä ultraäänitutkimus harkinnan mukaan.