Koululaisten terveystarkastukset

Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri tekevät peruskoululaisille määräajoin yksilölliset terveystarkastukset, ja he tiedottavat terveystarkastusten tuloksista vanhemmille. Rokotukset annetaan kansallisen rokotusohjelman mukaisesti.

​​Laaja terveystarkastus

  • Tehdään 1., 5. ja 8. luokalla.
  • Tarkastukseen kuuluu terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastukset.
  • Täytetään esitietolomake.
  • Vanhemmat kutsutaan mukaan.
  • Vanhemman ja oppilaan luvalla hyödynnetään opettajalta saatua arviota oppilaan selviytymisestä koulussa.
  • 8. luokan oppilaat täyttävät myös mieliala- ja päihdeseulan.
  • Nuorison terveystodistus (voimassa 1-5 vuotta) annetaan lääkärin harkinnan mukaan 8. luokan oppilaille. Oppilaan terveyttä tarkastellaan myös jatko-opiskelun ja ammatinvalinnan kannalta.

Tarkastukseen kuuluu muun muassa kasvun ja kehityksen seuranta, näön ja kuulon tutkimiset sekä oppilaan ja koko perheen hyvinvoinnin ja terveystottumusten kartoittaminen.

Määräaikainen terveystarkastus

  • Tehdään laajojen terveystarkastusten välivuosina.
  • Voidaan toteuttaa myös ryhmätarkastuksena, jossa hyvinvointiin liittyviä asioita käsitellään koko luokan kanssa.
  • Terveydenhoitaja tapaa myös jokaisen oppilaan lyhyesti kahden kesken.

Tarkastuksessa mitataan paino ja pituus sekä käydään läpi ikäkauteen liittyviä asioita, kuten murrosikää, tupakkaa ja päihteitä, mieliala-asioita sekä seksuaalisuutta.

Tarvittaessa laaditaan terveys- ja hyvinvointisuunnitelma, jossa kuvataan sovitut toimenpiteet ja seurata.

Pitkäaikaissairaat ja erityistukea tarvitsevat oppilaat saavat kouluterveydenhuollon kautta tarvitsemansa tuen ja tarvittaessa heidät ohjataan jatkotutkimuksiin.