Kuntakohtaiset talousluvut vuodelta 2021 tarkentuneet – kuntalaskutuksen palautusta peräti 10 kunnalle

Hyvinvointialueen jäsenkuntien palvelukäytön kokonaiskustannukset olivat vuonna 2021 yhteensä 666,4 miljoonaa euroa. Tämä on 15,6 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisvuonna. Ennakkolaskutukseen verrattuna kuntien lopulliset kustannukset alittuivat 9,7 miljoonalla eurolla.

Maksuosuuksista valtaosa, 58,5 prosenttia käytettiin kuntalaisten peruspalveluihin (57,4 % vuonna 2020). Erikoissairaanhoidon osuus oli 34,9 prosenttia (36,3 %), päivystyksen 4,5 prosenttia (4,2 %) ja ensihoidon viimevuotiseen tapaan hiukan alle 2 prosenttia. Ympäristöterveydenhuoltoon käytettiin 0,3 prosenttia maksuosuuksista, mikä kasvoi hiukan johtuen Iitin kunnan tulosta mukaan. Hyvinvointialueelle aiheutui viime vuonna koronapandemiasta merkittäviä lisäkustannuksia kaikilla toimialoilla, joihin saatiin valtioavustusta yhteensä 38,9 miljoonaa euroa, joka on kohdennettu palveluille aiheuttamisperiaatteella.

Kolmen kunnan osalta kunnan maksuosuus laski edelliseen vuoteen verrattuna, ja yhdeksän kunnan sote-menot nousivat.  Kymmenen kunnan maksuosuus alittui ennakkolaskutukseen verrattuna, ja kahden kunnan ylittyi. Euromääräisesti suurimmat alitukset olivat Hollolassa (noin 2,7 miljoonaa euroa), Heinolassa (noin 2,3 miljoonaa euroa) ja Orimattilassa (noin 1,7 miljoonaa euroa). Hyvinvointialueen suurimman maksuosuuden maksajan Lahden palvelunkäyttö alitti hieman ennakkolaskutuksen tason (noin 0,6 miljoonaa euroa). Palvelunkäytön lopulliset kustannukset ylittyivät Padasjoen kunnassa (noin 0,4 miljoonaa euroa) ja Myrskylän kunnassa (noin 0,6 miljoonaa euroa).

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen vuoksi on vuoden 2018 ensihoidon kustannusten jaosta tehty oikaisukirjaukset vuoden 2021 kirjanpitoon (kustannusneutraali hyvinvointialueen kannalta) ja asia tulee hyvinvointialuekokouksen käsittelyyn toukokuussa 2022. Oikaisu jäsenkuntien kesken toteutetaan samanaikaisesti vuoden 2021 lopullisten maksuosuuksien laskutuksen kanssa.