Kunnallisten eläinlääkäripalveluiden kiireetöntä toimintaa rajoitetaan 17.3. alkaen kriittisten tehtävien turvaamiseksi

Eläinlääkärien kontaktien määrä hoitotilanteissa pyritään pitämään mahdollisimman vähäisenä. Hoitotilanteissa sekä vastaanotolla että tilakäynneillä voi olla vain yksi avustava henkilö paikalla. Lemmikit pyritään hoitamaan vastaanotoilla ilman omistajaa. Hoitotilanteessa avustavan henkilön toivotaan käyttävän hengityssuojainta.

Tuotantoeläintilojen sairas- ja terveydenhuoltokäynnit sekä seuraeläinten rokotusohjelmien mukaiset hoidot pyritään järjestämään resurssien mukaan. Kiireettömät tapaukset suositellaan siirrettäväksi myöhempään ajankohtaan.

Eläinlääkäripalveluiden tuottaminen ja eläinlääkärien tekemä valvontatyö ovat yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiä tehtäviä ruoka- ja elintarviketurvallisuuden sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi.