Kunnallisesta eläinlääkäritoimintaa rajoitetaan kiireetöntä toimintaa kriittisten tehtävien turvaamiseksi

Eläinlääkäripalveluiden keskeisenä tavoitteena poikkeusoloissa on varmistaa elintarvikehuoltoa ja eläinten hyvinvointia. Tämän vuoksi eläinlääkinnän resurssit ohjataan toistaiseksi tuotanto- ja seuraeläinten kiireellisen eläinlääkäriavun sekä tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoidon varmistamiseen. Kiireellinen eläinlääkärinapu järjestetään edelleen sekä tuotanto- että seuraeläimille. Tuotantoeläintilojen sairaskäynnit ja terveydenhuoltokäynnit sekä seuraeläinten rokotusohjelmien mukaiset hoidot pyritään järjestämään resurssien mukaan. Kiireettömät tapaukset suositellaan siirrettäväksi myöhempään ajankohtaan.

Eläinlääkärien kontaktien määrä hoitotilanteissa pyritään pitämään mahdollisimman vähäisenä. Sekä vastaanotolla että tilakäynneillä hoitotilanteessa voi olla vain yksi eläinlääkäriä avustava henkilö paikalla. Mikäli mahdollista, vastaanotoilla lemmikit hoidetaan ilman omistajaa. Hoitotilanteessa avustavan henkilön toivotaan käyttävän hengityssuojainta.