Kuljetuspalvelun omavastuuosuuksista lähti loppuvuodesta virheellisiä laskuja asiakkaille

Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun omavastuuosuuksien laskutus siirtyi Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle marraskuussa 2021. Syynä vaihdokselle on sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain (734/1992) muutos (1201/2020). Ennen lakimuutosta taksit pystyivät veloittamaan matkan omavastuuosuuden suoraan asiakkailta kuljetun matkan päätteeksi.

Asiakkaiden omavastuiden laskutustiedot siirrettiin välityskeskuksen (Lahden Aluetaksi) sovellusjärjestelmästä hyvinvointialueen laskutusjärjestelmään. Tietojen siirrossa tapahtui odottamattomia virheitä, mikä hidasti laskutuksen etenemistä. Marraskuun noin 1 500 omavastuulaskua saatiin lähtemään asiakkaille vasta 30.–31. joulukuuta 2021.

Laskujen myöhästymisen lisäksi noin puolet marraskuun laskuista on virheellisiä loppusumman osalta: laskuissa olevien virheiden suuruus vaihtelee 2,5 eurosta jopa nelinkertaiseen maksuun. Asiakkaille lähetettyihin laskuihin on välityskeskuksen sovellusjärjestelmän virheen vuoksi merkitty maksuja myös asiakkaiden peruuntuneista matkoista.

Virheellisen laskun saaneille asiakkaille lähetetään asiasta erillinen asiakastiedote ja uusi lasku. Jos asiakas on jo ehtinyt maksaa virheellisen laskun, hänelle hyvitetään ylimääräinen maksettu summa.