Korotettujen erilliskorvausten maksu jatkuu, työtaistelutoimet laittomia

Työnantaja on tänään tehnyt päätöksen jatkaa korotettujen korvausten maksamista sen mukaisesti, mitä työnantaja aiemminkin järjestöille esitti.  Päätös merkitsee lisäkorotuksia voimassa olleisiin korvauksiin, ja huomattavia korotuksia koronaepidemiaa edeltäneeseen tasoon.

– Järjestöt hätiköivät, vaikka tiedossa oli että työnantaja pyrkii asiassa ratkaisuun vielä tämän viikon aikana. On erittäin valitettavaa, että ylityö- ja vuoronvaihtokieltoilmoitus tuli niin lyhyellä varoitusajalla. Meillä on työnantajana velvoite paitsi varmistaa palvelutuotannon jatkuvuus ja asiakas- ja potilasturvallisuus, myös informoida alueen väestöä muutoksista. Nyt tähän ei käytännössä jäänyt lainkaan aikaa, toteaa toimitusjohtaja Marina Erhola.

Työnantajan viranhaltijapäätös erilliskorvauksista merkitsee, että neuvotteluja uusista korotuksista ei toistaiseksi jatketa. Neuvottelupöytään ei ole mahdollista palata myöskään niin kauan kuin käynnissä on laittomia työtaistelutoimia.

Työvuoromuutoksista, ylimääräistä vuoroista ja töihin hälyttämisestä vapaa-ajalta maksettavien erilliskorvausten kustannukset ovat vuositasolla lähes 1,5 miljoonaa euroa.

– Meidän vakaa tahtomme on vähentää henkilöstön kuormitusta ja panostaa pitkällä tähtäimellä erityisesti lisähenkilöstön rekrytointiin, jos taloustilanne sen sallii. Hoitoalan henkilöstövaje on valtakunnallinen ongelma, jonka ratkaisemiseksi Päijät-Hämeessä on ryhdytty jo useisiin toimenpiteisiin. Yhtymässä on myös tuore henkilöstöstrategia, joka on laadittu yhdessä työntekijöiden, järjestöjen ja työnantajan kesken ja jonka yhteiseen toimeenpanoon kaikki ovat sitoutuneet, Erhola kiteyttää.

Hälytysrahaa korotettiin tuoreella päätöksellä nykyisestä 100 eurosta 110 euroon arkena. Viikonloppuisin hälytysraha on 200 euroa. Työvuoromuutoksista maksettua korvausta oli jo aiemmin korotettu 30 eurosta 50 euroon, ja nyt sen suuruudeksi tuli 75 euroa. Ylimääräisen työvuoron lisää nostettiin 60 eurosta 110 euroon. Päätös korvauksista on voimassa 1.10.-6.2.2022.