Anvisning om möten mellan patienter och närstående, utomhusvistelse och permissioner vid sjukhus i Päijät-Sote välfärdssamkommun

Det rekommenderas att sjukhus ska besökas endast om det är nödvändigt

 • Vad gäller kritiskt sjuka patienter eller patienter i terminalvård används individuellt övervägande för att ordna ett säkert besök.
 • Varken patienten eller hens besökare får ha symptom på luftvägsinfektioner under besöken.
 • Vi rekommenderar att endast en person är på besök åt gången, om möjligt.
 • Besöken görs i första hand utomhus eller i sjukhusets allmänna lokaler.
 • Om det inte är möjligt att ordna besöket utanför avdelningen, önskar vi att besökarna begränsar längden på sitt besök så mycket som möjligt. Syftet med rekommendationen är att minska risken för smitta i samband med besök.
 • Under besöket ska munskydd användas, säkerhetsavstånd och god handhygien iakttas.
 • Vi rekommenderar att du tar med dig ett munskydd när du kommer till sjukhuset som patient eller besökare.
 • Anhöriga eller närstående kan vistas utomhus med patienten, om det är möjligt med beaktande av patientens skick, ifall ovannämnda säkerhetsrelaterade anvisningar iakttas.

Permissioner eller vistelser hos anhöriga

 • Permissioner rekommenderas inte för patienter.
 • I nödvändiga situationer är en permission möjlig, om det i hemmet inte finns personer med symptom på luftvägsinfektioner, närstående som insjuknat på grund av eller blivit exponerade för coronaviruset.
 • Vi rekommenderar att patienten under permissionen i första hand håller sig inom familjen och undviker situationer där det inte är möjligt att beakta säkerhetsavstånd.