Sosiaalihuollon ohjaus, neuvonta ja päivystys

Sosiaalihuollon ohjaus ja neuvontapalvelut palvelevat asukkaita sosiaalihuollon palveluihin liittyvissä kysymyksissä. Jo asiakkaana olevia pyydetään ottamaan yhteys ensisijaisesti asioita hoitavaan palveluyksikköön ja siellä työskentelevään omaan työntekijään.

Sosiaalihuollon hätä- ja kriisitilanteissa palvelevat päivystyspalvelut

Ohjaus ja neuvontapalvelut

Ohjaus ja neuvonta Polku

Ohjaus ja neuvontapalvelut lapsiperheille, työikäiselle väestölle ja vammaisille henkilöille.

Polku palvelee ma-pe klo 9-15, p. 03 819 4850.
Yhteyttä voi ottaa puhelimitse tai chat-palveluilla. Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä.

Sosiaalihuollon neuvonnan chat avautuu yhtymän verkkosivuilta.

Polussa voi asioida myös paikan päällä Lahden kaupunginsairaalassa, mikäli se on välttämätöntä. Asiointia puhelimitse tai chat-palveluilla suositellaan.

Ikääntyneiden asiakasohjaus Siiri

Ohjaus ja neuvontapalvelut 65 vuotta täyttäneille henkilöille.

Siiri palvelee ma, ti, to, pe klo 9-15 ja ke klo 9-16, p. 044 482 5050. Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä.

Myös chatin kautta voi asioida. Ikääntyneiden neuvonnan chat avautuu yhtymän verkkosivuilta.

Perheneuvola

Ajanvaraus, ohjaus ja neuvonta ma-to klo 9.30-12 p. 03 818 3700.

Perheoikeudelliset palvelut (isyys, elatus, huolto- ja tapaamisoikeusasiat)

Ajanvaraus, ohjaus ja neuvonta ma-to klo 9-11 ja 13-14 p. 044 482 0341.
Varatun ajan voi peruuttaa tekstiviestillä numeroon 044 482 4079. Peruutusnumeroon ei voi jättää soittopyyntöjä eikä numerosta vastata.

Sosiaalipäivystys

Poliisilaitoksella sijaitseva sosiaalipäivystys päivystää 24/7. Sosiaalityöntekijään saa yhteyden yleisen hätänumeron 112:n kautta. Sosiaalipäivystys huolehtii kiireellisten ja välttämättömien sosiaalipalveluiden tarpeiden arvioimisesta ja järjestämisestä kaikille väestöryhmille sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa pääasiassa virka-ajan ulkopuolella.

Lastensuojelun päivystys

Kiireellisissä lastensuojeluasioissa palvelee lastensuojelun päivystysnumero ma-pe klo 8 – 15, p. 050 398 7610.

Sosiaalipalveluihin hakeutuminen