Sosiaalihuollon ohjaus, neuvonta ja päivystys

Sosiaalihuollon ohjaus ja neuvontapalvelut palvelevat asukkaita sosiaalihuollon palveluihin liittyvissä kysymyksissä. Jo asiakkaana olevia pyydetään ottamaan yhteys ensisijaisesti asioita hoitavaan palveluyksikköön ja siellä työskentelevään omaan työntekijään.

Sosiaalihuollon hätä- ja kriisitilanteissa palvelevat päivystyspalvelut

Ohjaus ja neuvontapalvelut

Ohjaus ja neuvonta

(Aikaisemmin sosiaalihuollon ohjaus ja neuvonta Polku)

Ohjaus ja neuvontapalvelut lapsiperheille, työikäiselle väestölle ja vammaisille henkilöille.

Palvelemme ma-pe klo 9-15, puh. 03 819 4850.
Yhteyttä voi ottaa puhelimitse tai chat-palveluilla. Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä.

Sosiaalihuollon neuvonnan chat avautuu hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Voit asioida myös paikan päällä Lahden kaupunginsairaalassa, mikäli se on välttämätöntä. Asiointia puhelimitse tai chat-palveluilla suositellaan.

Ikääntyneiden asiakasohjaus

(Aikaisemmin ikääntyneiden asiakasohjaus Siiri)

Ohjaus ja neuvontapalvelut 65 vuotta täyttäneille henkilöille.

Palvelemme ma, ti, to, pe klo 9-15 ja ke klo 9-16, puh. 044 482 5050. Käytössä on takaisinsoittojärjestelmä.

Myös chatin kautta voi asioida. Ikääntyneiden neuvonnan chat avautuu hyvinvointialueen verkkosivuilta.

Perheneuvola

Ajanvaraus, ohjaus ja neuvonta ma-to klo 9.30-12 puh. 03 818 3700.

Perheoikeudelliset palvelut (isyys, elatus, huolto- ja tapaamisoikeusasiat)

Ajanvaraus, ohjaus ja neuvonta ma-to klo 9-11 ja 13-14 puh. 044 482 0341.
Varatun ajan voi peruuttaa tekstiviestillä numeroon 044 482 4079. Peruutusnumeroon ei voi jättää soittopyyntöjä eikä numerosta vastata.

Sosiaalipäivystys

Poliisilaitoksella sijaitseva sosiaalipäivystys päivystää 24/7. Sosiaalityöntekijään saa yhteyden yleisen hätänumeron 112:n kautta. Sosiaalipäivystys huolehtii kiireellisten ja välttämättömien sosiaalipalveluiden tarpeiden arvioimisesta ja järjestämisestä kaikille väestöryhmille sosiaalisissa hätä- ja kriisitilanteissa pääasiassa virka-ajan ulkopuolella.

Lastensuojelun päivystys

Kiireellisissä lastensuojeluasioissa palvelee lastensuojelun päivystysnumero ma-pe klo 8 – 15, puh. 050 398 7610.

Lue alta tekstimuodossa oleva palveluihin hakeutumisen ohje.

Sosiaalipalveluihin hakeutuminen

Lapsiperheet, työikäiset ja vammaiset

Soita sosiaalihuollon ohjaus- ja neuvontapalveluun puh. 03 819 4850 arkisin klo 9–15. Voit myös keskustella asiakaspalveluchatissamme arkisin klo 9–15.

Maahanmuuttajat

Soita sosiaalihuollon ohjaus- ja neuvontapalveluun puh. 03 819 4850 arkisin klo 9–15. Voit myös asioida Lahden sosiaalikeskuksessa (Grand) osoitteessa Vapaudenkatu 23 A, 4. kerros. Lahden sosiaalikeskus on auki maanantaista torstaihin klo 9–15.30 ja perjantaisin klo 9–15.

Ikääntyneet

Soita ikääntyneiden asiakasohjaukseen puh. 044 482 5050 maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9–15 tai keskiviikkoisin klo 9–16.

Lasten huolto sekä tapaamis-, elätys- ja isyysasiat

Soita perheoikeudellisiin palveluihin puh. 044 482 0341 maanantaista torstaihin klo 9–11 ja klo 13–14. Voit myös varata ajan sähköisesti hyvis.fi-palvelussa.

Alaikäisten mielenterveys- ja perheneuvolapalvelut

Soita arkisin klo 12–14 puh. 03 818 3700. Voit myös hakeutua asiakkaaksi hyvis.fi -palvelussa.

Lapsiperheiden kotipalvelu

Soita maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 11–12 puh. 044 780 1163. Voit myös hakea kotipalvelua hyvis.fi -palvelun kautta.

Kun olet jo asiakkaana

Asiointi tapahtuu ajanvarauksen kautta. Soita omatyöntekijällesi. Jos et tiedä omatyöntekijäsi yhteystietoja ja olet alle 65-vuotias, soita sosiaalihuollon ohjaus- ja neuvontapalveluun puh. 03 819 4850 arkisin klo 9–15. Jos olet täyttänyt 65-vuotta, soita ikääntyneiden asiakasohjaukseen puh. 044 482 5050 maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin klo 9–15 tai keskiviikkoisin klo 9–16.

 

Kun sinulla on hätä- tai kriisitilanne

Kiireellisissä lastensuojeluasioissa soita lastensuojelun päivystykseen puh. 044 482 8200 arkisin klo 9–15.  Sosiaalipäivystys turvaa ympärivuorokautisen sosiaalihuollon kiireellisen ja välttämättömän avun. Sosiaalipäivystykseen saa yhteyden hätänumeron 112 kautta.