Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ja Mehiläisen yhteisyrityspäätökseen

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Seppo Korhosen ja muiden valtuutettujen anoman valitusluvan hallinto-oikeuden päätöksestä, joka totesi Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ja Mehiläisen yhteisyrityspäätöksen olleen lainmukainen.

Korkein oikeus toteaa tänään antamassaan päätöksessä, että valitusluvan myöntämiselle ei ole perustetta. Korkein hallinto-oikeus ei siten anna ratkaisua valitukseen.

Hallinto-oikeus antoi päätöksensä Korhosen ja muiden tekemään valitukseen heinäkuussa. Hallinto-oikeiden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen valittaneet katsoivat, että hallinto-oikeus oli menetellyt virheellisesti jättäessään tutkimatta sote-keskuspalvelujen hankintaan liittyvät valitusperusteet.