Kokoontumisrajoituksia esitetään kevennettävän edelleen

Alueen koronatilanne on pysynyt vakaana, mutta tartunta- ja potilasmäärät ovat korkeat. Päijät-Soten alueen koronayhteistyöryhmä esittää aluehallintovirastolle, että kokoontumisrajoitusten keventämistä jatketaan.

Yhteistyöryhmä esittää, että kokoontumisrajoituksia kevennetään 14.2.2022 alkaen. 

Yleisten kokousten kokoontumisrajat esitetään poistettavan kokonaan. Sisätiloissa järjestettävissä yleisötilaisuuksissa osallistujamäärä voi olla korkeintaan 50 % tilaisuuden enimmäisosallistujamäärästä. Rajoitus ei kuitenkaan koske enintään 50 hengen yleisötilaisuuksia. Ulkona järjestettäville tilaisuuksille ja kokouksille ei Päijät-Hämeessä ole tällä hetkellä henkilörajaa. Suosituksen mukaan alueellamme voi pitää enintään 50 henkilön yksityistilaisuuksia. 

Yhteistyöryhmä esittää, että nämä kokoontumisrajoitukset olisivat voimassa 21.2.2022 saakka. Mikäli sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrä pysyy vakaana tai vähenee, on mahdollista, että tuolloin edelleen kevennetään rajoituksia. 

Asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita velvoittava päätös lähikontaktien vähentämisestä tila- ja asiakaspaikkajärjestelyin on voimassa 19. helmikuuta asti. Päätös koskee esimerkiksi kauppoja, kirjastoja ja museoita. 

Koronapassia ei voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona rajoituksille. 

Alueemme koronatilanne on vakaa, vaikka tartuntamäärät ovat edelleen korkealla tasolla. Sairaalahoitoa vaativien koronapotilaiden määrä ei ole kasvanut viime päivinä mutta on yhä huomattavan korkea. 

Rajoitusten vähentämisen jatkaminen lisää kontakteja ja on odotettavissa, että koronatartuntojen määrä kasvaa. On tärkeää, että rokottaminen jatkuu mahdollisimman vilkkaana, jotta sairaalahoitoon johtavilta tartunnoilta vältyttäisiin. Päijät-Soten rokotuspisteissä on runsaasti vapaita aikoja ja myös walk-in-mahdollisuuksia saada koronarokote. Walk-in-rokotuspisteillä ei ole enää jonoja. 

Koronayhteistyöryhmä seuraa epidemiatilanteen kehittymistä tiiviisti ja kokoontuu seuraavan kerran viimeistään 16. helmikuuta arvioimaan alueen rokotus- ja epidemiatilannetta sekä mahdollisesti tarvittavia toimenpiteitä.