Kokeilu tuo farmaseutin asiantuntemuksen sote-keskukseen 

Asiantuntijalääkäri Niko Korpi seisoo sote-keskuksen aulatilassa.
Asiantuntijalääkäri Niko Korpi näkee farmaseutin asiantuntemuksen hyödyttävän niin sote-keskuksen asiakkaita kuin työntekijöitäkin.

Hyvinvointikuntayhtymä luo uusia käytännön ratkaisuja perustason sosiaali- ja terveyspalveluihin asiakkaan parhaaksi ja toiminnan tehostamiseksi. Uusi kokeilu tuo farmaseutin asiantuntemuksen asiakkaan lähelle, osaksi Salpakankaan ja Asikkalan sote-keskusten eri alan ammattilaisten tiimiä. Avosairaanhoidon farmaseutin toimintamalli on uutta Suomessa.

– Farmaseutin asiantuntemuksesta lääkärin ja hoitajien työn tukena hyötyvät etenkin ikääntyneet huolestuneine läheisineen. Selkeyttä lääkehoitoonsa saavat myös sellaiset asiakkaat, joilla on moninainen sairaus- ja lääkityskirjo sekä he, jotka käyttävät paljon eri terveydenhuollon palveluja, kertoo asiantuntijalääkäri Niko Korpi.

Sote-keskuksessa osana moniammatillista tiimiä työskentelevä farmaseutti voi auttaa vähentämään sellaisia lääkkeitä, joita ei ole tarkoituksenmukaista käyttää. Asiakkaiden toimintakyky ja elämänlaatu kohenevat lääkekuorman pienentyessä. Farmaseutin asiantuntijuus myös pienentää asiakkaiden lääkehoitokustannuksia, lisää turvallisuutta ja hoidon laatua. Lääkäri tekee aina lopullisen päätöksen lääkehoidosta.

– Kun asiakas tai läheinen saa helposti ilman erityisvaivannäköä tukea farmaseutilta, hän oppii samalla itse pitämään huolta ja ottamaan enemmän vastuuta omasta tai läheisen lääkkeiden käytöstä. Jo se, että tietää tai on listannut käyttämänsä lääkkeet, vaikka paperille, kännykkään tai tulevaisuudessa terveyssovellukseen, on edistysaskel, tähdentää Korpi.

Asiakkaan ja myös ammattilaisten avuksi on luotu tarkistuslista, jota voi hyvin käyttää apuna oman lääkityksensä muistiin merkitsemisessä.

Kokeilu on osa Tulevaisuuden sote-keskus hanketta, jossa tavoitteena on siirtyä tämän ja ensi vuoden aikana avosairaanhoidossa moniammatilliseen tiimityöhön koko maakunnan alueella.

Päijät-Sotessa on kokemusta jo osastofarmaseutista ja kotihoidon tukena toimivasta farmaseutista. Nyt käynnistyneessä kokeilussa hyödynnetään jo karttuneita hyviä käytäntöjä ja kokemuksia. Avosairaanhoidon farmaseutin toimintamalli on kuitenkin uutta Suomessa. Joissakin kunnissa mallia on kokeiltu, mutta sen juurruttamisessa käytännön toiminnaksi ei ole onnistuttu. Asikkalan ja Salpakankaan terveysasemilla tilanne on toinen. Kaikkien etu on, että yhdessä korjataan lääkehoidon prosessin ongelmakohtia ja tiivistetään ammattilaisten välisiä työnjakoja asiakkaiden parhaaksi.

Kaaviokuva lääkehoidon riskeistä.