Kaj Ekström tutki väitöskirjassaan sydänperäisiä äkkikuolemia ja kammioperäisiä rytmihäiriöitä harvinaisissa tulehduksellisissa sydänsairauksissa

Sydänsarkoidoosi on tulehdustauti, jossa tulehdussoluista ja sidekudoksesta muodostuneet pesäkkeet vaurioittavat tervettä kudosta heikentäen sydämen toimintaa. Jättisolumyokardiitti puolestaan on vakava sydämen tulehduksellinen sairaus, jonka aiheuttaa häiriö elimistön immuunipuolustusjärjestelmässä. Tulehdusprosessin laukaisevaa syytä ei tiedetä.

Merkittävät kammioperäiset rytmihäiriöt ovat yleisiä sekä sydänsarkoidoosissa että jättisolumyokardiitissa ja joskus sydänperäinen äkkikuolema on näiden sairauksien ensioire. Tutkimus koostui 351 sydänsarkoidoosi- ja 29 jättisolumyokardiittipotilaasta. Ensioireet olivat samankaltaisia molemmissa tautiryhmissä. Sekä sydänsarkoidoosi- että jättisolumyokardiitiryhmässä sydänperäinen äkkikuolema oli taudin ensimmäinen oire 14 % tapauksista. Äkkikuolema oli kuolinmekanismina neljässä viidestä sydänsarkoidoosin aiheuttamasta kuolemasta ja lähes puolessa jättisolumyokardiitissa.

Yli puolet alun perin jättisolumyokardiitiksi diagnosoiduista potilaista paljastui uuden arvion ja tutkimusten jälkeen sydänsarkoidoosiksi. Näiden alun perin jättisolumyokardiitiksi luokiteltujen sydänsarkoidoosipotilaiden 5-vuotisennuste ilman sydänsiirtoa oli parempi verrattuna jättisolumyokardiittipotilaisiin. Sydänsarkoidoosissa elossaoloennuste elinaikana diagnosoitujen potilaiden osalta 10 vuoden kohdalla oli 87 %. Sydämen magneettitutkimuksessa todetut poikkeavat löydökset olivat huonoja ennusmerkkejä.
Jättisolumyokardiitissa elossaoloennuste viiden vuoden kohdalla oli 67 % ja ilman sydänsiirtoa 26 %. Henkeä uhkaavien kammioperäisten rytmihäiriöiden ilmaantuvuus oli korkein ensimmäisen vuoden aikana.

Yhteenvetona voidaan todeta, että henkeä uhkaavat kammioperäiset rytmihäiriöt ja äkkikuoleman riski muodostavat merkittävän ongelman sekä sydänsarkoidoosissa että jättisolumyokardiitissa. Sydänsarkoidoosi ja jättisolumyokardiitti muistuttavat toisiaan, ja niiden erottaminen toisistaan voi olla haastavaa.

Kardiologian erikoislääkäri Kaj Ekström väittelee Helsingin yliopistossa 5.11.2021.

Kardiologian erikoislääkäri Kaj Ekström väittelee 5.11.2021 kello 11 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”Sudden death and life-threatening ventricular arrhythmias in cardiac sarcoidosis and giant cell myocarditis a nationwide outcome study with aspects of differential diagnosis”. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa HUS Naistenklinikka, Seth Wichmann – sali, Haartmaninkatu 2.

Vastaväittäjänä on professori Juhani Junttila, Oulun yliopisto, ja kustoksena on professori Juha Sinisalo.

https://helda.helsinki.fi/handle/10138/334619