Janne Räsänen väittelee tänään ihosyövän valoaktivaatiohoidosta

Janne Räsänen
Kuva: Maaria Nikunen

Päijät-Hämeen keskussairaalalla ihotautien poliklinikalla erikoistuvana lääkärinä työskennellyt lääketieteen lisensiaatti Janne Räsänen väittelee huomenna Tampereen yliopistolla aiheenaan valoaktivaatiohoidon teho ihosyövän esiasteisiin. Tutkimuksessa Räsäsen ohjaajana toimi dosentti Mari Grönroos ja tutkimushoitajana Ulla Oesch-Lääveri, molemmat Päijät-Hämeen keskussairaalasta.

Ihosyövän esiastemuutos voi lopulta kehittyä pahanlaatuiseksi melanoomaksi. Ihosyövän esiaste, lentigo maligna, hoidetaan normaalisti leikkaamalla, mutta aina leikkaus ei välttämättä onnistu, koska potilaat ovat iäkkäitä, muutokset ovat kookkaita ja sijaitsevat usein esteettisesti haastavalla kasvojen alueella.

—Tässä väitöskirjassa tutkittiin valoaktivaatiohoitoa ihosyövän esiasteen hoidossa ensimmäistä kertaa etenevässä tutkimusasetelmassa, Räsänen kertoo.

Valoaktivaatiohoito paransi 70 prosenttia eli seitsemän kymmenestä hoidetusta muutoksesta. Paraneminen varmistettiin tutkimalla leikatut kasvaimet mikroskoopin alla.

— Tulos on siinä määrin lupaava, että valoaktivaatiohoitoa voi mielestäni pitää yhtenä vaihtoehtona lentigo malignan hoidossa silloin, kun leikkaus ei tule kyseeseen, tutkija kertoo.

Väitöstilaisuutta voi seurata klo 12 alkaen etäyhteydellä.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2050-8