Ikääntyneiden asiakasmaksuihin muutoksia heinäkuussa

Suurin muutos tapahtuu tehostetussa palveluasumisessa, jossa maksu perustuu jatkossa asiakkaan nettotuloihin. Niistä vähennetään asumis- ja lääkekustannukset, ja vähennysten jälkeen asiakasmaksu on 85 prosenttia tuloista. Asiakkaan omaan käyttöön on jäätävä vähintään 164 euroa kuussa. Uuden lain mukaisesti asiakasmaksu sisältää aiemmasta poiketen sekä hoivan, ateriat että tukipalvelut. Päijät-Soten tehostetun palveluasumisen yksiköissä jaetaan tietoa muutoksesta huhtikuusta lähtien, ja iäkkäiden asioiden hoitajat saavat tietoa kirjeitse kevään kuluessa.

Myös ikääntyneiden pitkäaikaisessa perhehoidossa asiakasmaksu on jatkossa 85 prosenttia nettotuloista. Nettotuloista vähennetään lääkekulut, ja käyttövaraa on jäätävä 164 euroa kuussa.

Asiakasmaksulain muutokset merkitsevät asiakkaiden maksamien kustannusten pienenemistä, kun taas hyvinvointialueen maksettavaksi jäävä osuus kasvaa. Palvelujen myöntämisperusteissa ei tapahdu muutoksia lukuun ottamatta niin sanottua raivaussiivousta, joka lisätään kotihoidon tukipalveluihin.