Hyvinvointialueen muutosohjelma eteni suunnitellusti myös poikkeusvuonna 2020 

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen laaja muutosohjelma saavutti vuodelle 2020 asetetut tavoitteensa hyvin – poikkeuksellisen vuoden lomautukset ja koronavirusepidemia vaikuttivat lopulta ohjelman toteutumiseen vain vähän.   

 Viime vuoden hyvän etenemisen lisäksi pääsemme tänä vuonna kunnolla alkuun myös muutosohjelman kestävän kehityksen tavoitteessamme. Siitä esimerkkinä solmimme ilmastokumppanuuden Lahden kaupungin kanssa, kertoo yhtymän toimitusjohtaja Marina Erhola.  

Muutosohjelmasta hyvinvointialueen valmisteluun

Vuonna 2020 hyvinvointialueessa alkoi sote-uudistuksen valmistelu kahdessa laajassa hankkeessa: Tulevaisuuden sote-keskus -hanke sekä soten rakenneuudistushanke. Päijät-Hämeessä suuri osa hankkeiden sisällöstä voitiin johtaa muutosohjelmasta ja nivoa muutosohjelmassa aloitettu työ hyvinvointialueen valmisteluun.  

Vuoden 2020 lopulla muotoiltiin tehtävänannot seitsemälle työryhmälle, jotka ovat aloittaneet hyvinvointialueen vapaaehtoisen valmistelun. Valmistelussa korostuu monialainen työ yhdessä alueen kuntien, Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen, järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.   

Taloustavoitteet saavutettiin jopa odotettua paremmin

Viime vuoden aikana toteutettiin suurin osa syksyllä 2019 yt-neuvotteluissa valmistelluista 15 miljoonan euron säästötoimista ja muutosohjelmassa asetetut taloustavoitteet saavutettiin hyvin. Hyvinvointialueen jäsenkuntien maksuosuudet olivat yhteensä 11,1 miljoonaa euroa arvioitua pienemmät. 

Ennen muutosohjelmaa hyvinvointialueen toimintakulut olivat kasvaneet keskimäärin 3,6 % vuodessa. Tavoitteeksi vuosille 2020-2024 asetettiin enintään 2,7 % vuotuinen kasvu. Vuonna 2020 kasvu saatiin painettua 1,4 prosenttiin. Tämän tuloksen ja myös vuoden 2021 talousarvion perusteella muutosohjelmalle asetetut säästötavoitteet vaikuttavat hyvin mahdollisilta saavuttaa.  

Lue lisää:

Muutosohjelman vuosiraportti 2020