Hyvinvointiyhtymän ateriapalvelujen tuottajaksi Attendo Oy

Tarjousvertailun perusteella Attendo Oy:n tarjous on hinta-laatusuhteeltaan paras. Hankintapäätöksen jälkeen käynnistyy palvelujen haltuunotto.

Ateriapalvelujen hankinnan tavoitteena on parantaa hyvinvointiyhtymän ateriapalveluiden kokonaishallintaa sekä taata yhtymän asiakkaille laadukkaita ja ravitsemuksellisesti täysipainoisia aterioita kustannustehokkaasti. Sopimuskaudella kehitetään myös uuden tuottajan ja yhtymän yhteistyönä asiakkaiden valinnan mahdollisuutta päivittäisessä aterioinnissa.

Vuoden 2022 alusta alkavan sopimuskauden pituus on viisi vuotta ja sitä on mahdollista jatkaa kahdella kahden vuoden mittaisella optiolla. Hankinnan arvo on noin 10 miljoonaa euroa vuodessa eli sopimuskauden arvo optioineen nousee 90 miljoonaan. Hankinta on toteutettu niin, että siinä on huomioitu mahdollisen sote-uudistuksen tuomat muutokset sekä palvelurakenteiden kehittäminen.